Christian Michelsens gate 6 – hybelhus for damer

Dokument 2a_Christian Michelsens gate 6_byggesak 1931_Side_02_50%

Fasadetegning av Christian Michelsens gate 6, arkitekt Sigurd Lunde. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, BBA-0430.

 

Hjørnehuset mellom Markeveien og Christian Michelsens gate, med adresse Christian Michelsens gate 6, ble tegnet av arkitekt Sigurd Lunde for A/S Chr. Michelsens gate 6. I brannstrøket finner vi flere eksempler på at byggherren er et aksjeselskap, der flere eiere, trolig av økonomiske årsaker, slo seg sammen for å kunne bygge nytt.

Huset hadde både butikker og kontorer, men flere etasjer ble brukt som hybelhus for damer! På planløsningen for 3. og 5. etasje kan du se de små ettroms leilighetene med sovealkove, tekjøkken og entré – og felles bad og toalett på gangen. Leiligheten på hjørnet har to rom.

Bygningen ligger skrått ovenfor Alvsakers bygg i Chr. Michelsens gate 5, og er tegnet noen år senere, i 1931. De to byggene spiller på mange måter opp mot hverandre i gatebildet. Selv om de er ganske ulike har de både samme hovedform og på begge byggene veksler hjørnet mellom konkave og konvekse former. Begge er dessuten stilistisk forankret i nyklassisimen, selv om denne bygningen representerer en mer stilisert nyklassisisme enn Alvsakers direkte klassisistiske ornamenter. Her er glattpussete fasader, jevn vindusrytme og enkle pusslister rundt vinduene. Det buete hjørnet har en vertikal vindusrekke med felles pussramme.

Arkitektene i brannstrøket var ofte opptatt av skilt og reklame, og det ser vi også her. I byggesaken finnes en fin tegning av første etasje, der reklamebåndet på gesimsen mellom første og andre etasje er tegnet detaljert inn.

 

Dokuemnt 2b_Christian Michelsens gate 6_byggesak 1931_Side_06_60%

Planløsning for 3. og 5. etasje i Christian Michelsens gate 6, med de små ettroms leilighetene for damer. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, BBA-0430.

 

Dokuemnt 2c_Christian Michelsens gate 6_byggesak 1931_Side_10

Tegning som viser reklamebåndet over første etasje i Christian Michelsens gate 6. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, BBA-0430.