Christian Michelsensgate 5 – Det gule huset

Dokument1_Chr Michelsens gate 5_justert_60%

Revidert fasadetegning for Christian Michelsens gate 5, med hjørnet og fasaden mot Markeveien. Enkelte detaljer er senere endret, men de klassiske ornamentene er like typiske. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, BBA-0430.

 

Den gulmalte bygården på hjørnet mellom Markeveien og Christian Michelsens gate har en utforming som gjør den til en viktig del av gatebildet. Hjørnet er avrundet med konveks hovedform, slik at det buer innover, mens karnappet i 2. og 3. etasje har motsatt form og buer utover. Det gir en flott bevegelse i hjørnet.

Bygningen har fire etasjer, i tillegg til kjeller og loft. I fasadeplanen var det anbefalt fire etasjer i brannstrøkets yttergrenser, som her, for å gi en god overgang til omgivelsene rundt. I første etasje var det planlagt 11 butikker, mens det var leiligheter i de øvrige etasjene.

Bygården er tegnet av arkitekt Torgeir Alvsaker, og ble byggemeldt i 1927. Den har klare nyklassisistiske trekk i detaljene. De første fasadene var enklere, men de var han ikke helt fornøyd med, så han sendte inn nye tegninger. Det var da noen av vinduene satt inn i dekorative felt med tempelgavlmotiver og andre klassisistiske elementer.

I tillegg påpekte han at han hadde gjort balkongene mer dekorative, og på tegningen er balkongene tegnet inn spesielt. Og kanskje er du en av dem som har undret deg over detaljene på balkongrekkverkene? Der er det nemlig satt inn en rekke svastika (hakekors). Men bygget har ingenting med krigen å gjøre, og motivet er et gammelt solsymbol som ofte ble brukt dekorativt tidlig på 1900-tallet. Også her i Christian Michelsens gate.