Den endelige reguleringsplanen

Dokument 3_A-0246_40%

Reguleringsplanen for brannstrøket, slik den ble godkjent av departementet 19. januar 1917. Arkivet Kartsamling fra flere etater, BBA-0246.

 

På dette kartet er den nye reguleringen av Bergen tegnet inn med rødt, slik den ble bestemt ved kongelig resolusjon 19. januar 1917, i følge påtegningen på kartet. Planen hadde blitt utarbeidet av stadsingeniør Albert Lilienberg og arkitekt Georg Greve, som hadde vunnet første og andre premie i reguleringskonkurransen. Arbeidet ble ledet av stadskonduktør Tønnessen. Utkastet var ferdig 23. oktober 1916, og ble presentert for reguleringskommisjonen 26. oktober. Bystyret vedtok planen 11. desember 1916. Nesten ett år etter brannen var altså den nye reguleringsplanen for byen klar.

Planen er bygget opp omkring to kryssende akser, som er bevart fra den gamle byen: Torgallmenningen i øst-vestlig retning og Engen-Lille Lungegårdsvann i nord-sørlig retning. De to krysser hverandre på det som i dag heter Kong Olav V plass, rundt den blå steinen. Torgallmenningen er sentral i den nye planen. Fra det mer kaotiske trafikk-knutepunktet den var før brannen, skulle den nå bli en skikkelig offentlig plass, ved at sporveislinjene ble lagt utenfor allmenningen.

På sørsiden av Torgallmenningen beholdt man gatene og kvartalene omtrent som før brannen. Dette området hadde allerede rettvinklete kvartaler og brede gater. På nordsiden av Torgallmenningen innebar planen en fullstendig omforming av byen. De kronglete, trange gatene ble erstattet av nye, brede gater med store kvartaler.

Et av målene var å skape en åpen og oversiktlig by. Samtidig skulle skrå gateløp og uregelmessige kvartaler gi en opplevelsesrik by, der det skulle åpne seg stadig nye motiver når man gikk i gatene. De skjermede plassene, som Torgallmenningen, Ole Bulls plass og Tårnplass, var viktige elementer i byplanen. Også de små plassene foran Svaneapoteket og Kroepeliengården var planlagt helt fra starten. Flere steder var det dessuten planlagt overbygg med bueganger. De var det imidlertid mange som var skeptiske til, og de ble ikke vedtatt.

 

Les mer i oppslagsverket oVe: Reguleringsplanen for brannstrøket 1916.