Den første opprydningen

Dokument 1a_1899_50%

Kart over brannområdet, som viser hvordan stadsingeniøren delte inn brannområdet i tre avdelinger i forbindelse med opprydningen. Arkivet etter Stadsingeniøren, BBA-0193.

 

Det var stadsingeniøren som hadde hovedansvaret for ryddingen av brannområdet. Arbeidet tok til allerede mandag 17. januar, og det var et omfattende arbeid som skulle gjøres. En rekke fasader og murrester sto igjen etter brannen, til stor fare for publikum. Disse måtte fjernes og gatene måtte ryddes for å gjøre byen tilgjengelig igjen. 

Arbeidet ble organisert slik at brannstrøket ble inndelt i tre avdelinger under hver sin avdelingssjef, Ralph Wilson, J. Vetlesen og Hans Seip. Kartet viser hvordan brannstrøket var oppdelt, og hvem som hadde ansvar for hva. To ganger daglig møttes avdelingssjefene, samt sjefene for de militære avdelinger, til konferanse på stadsingeniørens kontor. Før noe arbeid ble satt i gang ble det foretatt en befaring av hele brannstrøket, og bestemt hva som måtte gjøres. 

Det ble også satt opp gjerder rundt brannområdene, slik at ikke hvem som helst kom inn. Det ble opprettet en egen avdeling for gjerder og annet trearbeid under ledelse av ingeniør A. Bolann. Inngjerdingen startet 18. januar, og var ferdig tidlig i februar. Til sammen ble det satt opp vel 1,6 km. gjerde rundt branntomtene. 

I februar skrev stadsingeniøren en egen beretning om ingeniørvesenets arbeid i perioden 16. januar til 3. februar 1916. Den gir et interessant innblikk i alt arbeidet som måtte gjøres. Her finner du en oversikt over antall arbeidere som deltok, og du kan lese om sprengningsarbeidet, opprydding av gatene, inngjerding av branntomtene, vannforbruk, gatebelysning, sporveistrafikk, fergetrafikk og telefon.

Klikk på bildet nedenfor så kan du lese hele rapporten fra stadsingeniøren.

 

1877_50%

Forsiden på stadsingeniørens rapport om arbeidet de første ukene. Arkivet etter Stadsingeniøren, BBA-0193.