Den gamle byen nord for Torgallmenningen

AppleMark

Utsnitt av fotograf i tatt fra Fjellsiden før brannen i 1916, som viser strøket som brant i 1916. Foto: Knud Knudsen, ca. 1900. Arkivet etter Formannskapet i Bergen, BBA-0003.

 

Nord for Torgallmenningen forsvant området mellom Torgallmenningen og Murallmenningen, Vågen og Engen. Denne delen av byen lå i stor grad uforandret siden området ble bygget opp etter en større brann på Strandsiden i 1756. Gatestrukturen i området var imidlertid langt eldre.  

Dette utsnittet av et fotografi fra rundt 1900 viser det tett bebygde strøket nord for Torgallmenningen. Det var en trang by, med et virvar av sterkt trafikkerte gater, smug og trehus tett i tett. I sin struktur var det en selvgrodd middelaldersk by, som absolutt ikke var tilpasset den nye, moderne tiden. I dette området fikk derfor byen en helt ny utforming etter 1916 – basert på det gamle, men likevel noe helt nytt. Kartet fra 1880 viser tydelig hvor kronglete og tett bebygget denne delen av byen var.

Bebyggelsen besto i stor grad av lave trehus. Langs hovedgatene, og i noen av smugene, hadde en del av trehusbebyggelsen blitt erstattet med større forretnings- og leiegårder i mur mot slutten av 1800-tallet, slik vi ser på bildet fra Store Markevei. På nedsiden av Strandgaten lå lange rekker med handelsgårder i tre, som strakte seg fra Strandgaten og ut i Vågen. Mellom gårdene var det hoper der båtene kunne legge til for å losse og laste varer.

 

1857_tett bebyggelse

Området rundt Store Markevei før brannen. Utsnitt av 1880-kartet i en versjon som er delvis oppdater tidlig på 1900-tallet. Arkivet etter Boligformidlingsnemnda, BBA-0247.

 

Markeveien før brannen i 1916

En av den gamle byens sentrale og travle gater var Store Markevei, her sett nedover mot Torgallmenningen. Fotograf: C.A. Eriksen. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967.

 

AppleMark

Mellom Strandgaten og Vågen lå det tett i tett med sjøboder i tre. Fotograf: Knud Knudsen, 1890-tallet. Arkivet etter Formannskapet i Bergen, BBA-0003.