Den nye Torgallmenningen

Dokument1_A_0967_T0129_203_01_50%

Torgallmenningen sett fra vest rundt 1936. Sjømannsmonumentet og Sundt-bygget er ennå ikke reist. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967. Fotograf ukjent.

 

I den nye reguleringsplanen for byen ble Torgallmenningen gitt en sentral posisjon. Den fikk beholde sin gamle beliggenhet, og sammen med Ole Bulls plass/Lille Lungegårdsvann inngår den som en av de to hovedaksene reguleringsplanen er bygget rundt. Planen ville gjøre Torgallmenningen om fra en bred gate med tilfeldig bebyggelse til en skikkelig offentlig plass.  

Likevel skulle det ta mange år å får avklart hvordan Torgallmenningen skulle se ut, og først mot slutten av 1930-tallet sto den nye Torgallmenningen ferdig. Dette fotografiet fra reguleringsvesenets arkiv må være tatt rundt 1936. Sundt-bygget, som sto ferdig i 1938 er ikke påbegynt. Tomten ser vi helt til høyre i bildet. På nordsiden av plassen er et av husene bare oppført i to etasjer. Huset ble bygget midlertidig i to etasjer, og først fullført i 1937. 

Torgallmenningen er utformet av arkitekt Finn Berner, som ga plassen et helhetlig, monumentalt uttrykk. Berner fikk oppdraget i 1922, og planen ble vedtatt i 1923. I dag regnes Torgallmenningen som et av Europas mest helhetlige nyklassisistiske plassanlegg. Plassen var ment å skulle være både vakker og funksjonell, og fungere som sentrum i et moderne forretningsstrøk. Hundre år etter brannen er det fortsatt en pulserende plass, og de fleste bergensere opplever den nok som byens naturlige sentrum.