Det første nybygget

Dokument 1a_Arnesen og Darre Kaarbø_svaneapoteket_60%

Perspektivtegning av det nye Svaneapoteket. Arkivet etter arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø, BBA-2388.

 

Denne detaljerte perspektivtegningen av Svaneapoteket finner vi i arkivet etter arkitektene som tegnet bygget, Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbø. Her ser vi apotekbygningen som en del av den nye moderne byen. En elegant kvinne i kort pelskantet kåpe krysser gaten, en hund svinser nede i høyre hjørne – mens trikken og bilen snart passerer hverandre i den nye, brede Strandgaten.

Svaneapoteket, i dag Strandgaten 6, var den første nye bygningen som sto ferdig i brannstrøket, på hjørnet mellom Strandgaten og den nyanlagte Christian Michelsens gate. Apoteket åpnet dørene for publikum i mai 1921, vel fem år etter brannen.

Apotekbygningen har fem etasjer, der første etasje er en butikketasje med store vinduer. Bygningen har glatte murfasader med vinduer plassert i en jevn rytme. Den er utformet i en nordisk nyrenessansestil, med dekorative murankre og detaljer i huggen stein, både rundt dørene, som pilastre kronet av klassiske urnemotiver mellom vinduene i første etasje og rundt fem vinduer i tredje etasje. Dette var akkurat slik arkitekturen i den nye byen skulle være, i følge fasadeplanen for brannstrøket. Perspektivtegningen av Strandgaten i fasadeplanen viser tydelig at arkitektene fulgte den utformingen som var tenkt av Lilienberg, Greve og Landmark i planen.

Som fastsatt i reguleringsplanen er hjørnet på bygningen knekket. Det gjør at det blir trukket tilbake fra gaten og det danner seg en liten plass foran hovedinngangen, noe som gir et fint visuelt motiv når man ser innover Strandgaten. Dette er helt i tråd med reguleringsplanen, der man la opp til små plassdannelser og poengterte viktigheten av såkalte «prospekter» i gatene.

 

Dokument 1b_fasadeplanen_u.nr.C5 Strandgaten

Strandgaten slik den ble fremstilt i fasadeplanen. Legg merke til at Svaneapoteket følger planen nøye. Arkivet etter reguleringsvesenet, BBA-0967.