Det nye og det gamle Svaneapoteket

Album med "Bergensbilder" fra slutten av 1850 tallet til rundt 1910.

Fotografi av den gamle Strandgaten ca. 1870. Svaneapoteket er det tredje huset på oversiden av gaten. Arkivet etter formannskapet i Bergen, BBA-0003. Fotograf: Knud Knudsen, ca. 1870.

 

På dette gamle fotografiet fra rundt 1870 ser vi Svaneapotekets gamle bygning i Strandgaten som den tredje bygningen på oversiden av gaten. Apotekets historie i Bergen går helt tilbake til 1595, da Nicolaus de Freundt fikk bevilling til å drive apotek. I 1705 fikk det navnet Svaneapoteket av apoteker Johan de Besche.  

De tre første husene på oversiden av Strandgaten hadde samme eiere før og etter brannen, først kjøpmann Ellingsens hus på hjørnet, deretter Beyers bokhandel og så Svaneapoteket. Men husene er større etter brannen og Strandgaten ligger et hakk nærmere Vågen. Den gamle apotekbygningen lå derfor rett foran det som i dag er hjørnet på Beyer, og fasaden ville ligget omtrent inntil veggen på bygningene på nedsiden av dagens Strandgate.  

Det gamle apoteket var et to etasjers trehus, trolig bygget etter en brann i 1756. Fasaden var symmetrisk med inngangsdør midt på og fire vinduer på hver side. Inngangen var omrammet av søyler, og over døren tronte en stor hvit svane. En gammel tegning viser at bygningen opprinnelig hadde en barokk gavl, men den ble bygget om til en bredere spissgavl, som vi kan skimte på fotografiet. Både portalen og barokkgavlen ble ført videre i det nye Svaneapoteket, og er derfor viktige historiefortellende elementer i byen.