«…en Buegang af flammende Brande…»

Avisforside

Brannen slik den ble illustrert i den italienske avisen La Tribuna illustrata, jan.-febr. 1916. Fra Bergen Byarkivs småtrykksamling, BBA-2809.

 

Allerede da brannvognene rundet hjørnet av Christies gate og passerte Småstrandgaten på vei til brannstedet, «laa der over Strandgaten et dække av tyk røk», forteller brannsjef Rolland i sin rapport. Man skjønte at «ilden hadde grepet adskillig om sig, og at man i den orkanagtige nordenvind vilde faa et mer end almindelig haardt arbeide.» Brannen var voldsom, og den italienske avisen La Tribuna illustrata har en dramatisk, om enn ikke helt korrekt, illustrasjon, på sin forside kort tid etter brannen.

Brannsjefen beskriver hvordan ilden forplantet seg med «rasende hurtighet», først i sjøbodene på nedsiden av Strandgaten. På Smørsallmenningen hadde brannvesenet lagt ut fem slanger, men ilden sprang raskt over allmenningen og oppover mot Strandgaten. «Varme og gnistregn blev rent uutholdelig og brandfolkene maatte opgi stillingene.» Heller ikke slangene som var lagt ut langs Strandgaten var til hjelp. Vinden førte gnister og brennende trestykker langt over Strandgaten, slik at brannen satte seg fast i hustakene i kvartalene mellom Strandgaten og Store Markevei.

Den 17. januar hadde alle aviser reportasjer om brannen. I Bergens Annonce- Tidende er en artikkel som heter «En vandring i den brændende by». Der kan vi lese hvordan ilden hoppet «fra Tag til Tag». «Ved 8-Tiden var det smukke gamle Svaneapotek et eneste Ildhav og samtidig væltet Flammerne ud af Farvehandler Nielsens og Brøgelmanns store Eiendomme. Der var et Brag af nedstyrtede Mure, en Kanonade af eksploderende Farvesager blandet med Stormens rasende Hylen, som gjorde det hele saa rædselsfuldt i al Haabløsheden». Avisen forteller også at hvis man så innover Strandgaten var det som «en Buegang af flammende Brande».

 

Les mer i oppslagsverket oVe: Bybrannen 15. – 16. januar og Brannstrøket 1916.

1738_utsnitt

«En vandring i den brændende by». Utdrag fra reportasjen om brannen i Bergens Annonce-Tidende, 17. januar 1916. Arkivet etter reguleringsvesenet, BBA-0967.

Klikk på bildet for å lese hele artikkelen.

 

1738_50%

Første siden av reportasjen i Annonce-Tidende der vi har hentet utdraget ovenfor. Arkivet etter reguleringsvesenet, BBA-0967.

Klikk på bildet for å lese hele reportasjen.