En flatere by

BBA-A-0175_Ua1_06_40%

Bilde med det gamle gatenivået i Småstrandgaten merket av. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningslovsaker, BBA-0175.

 

Topografien i den nye byen er ganske forskjellig fra Bergen før brannen i 1916. Dette bildene fra arkivet etter skjønnskommisjonen viser hvordan gatenivået i Småstrandgaten ble senket i forbindelse med reguleringen. Her var det ikke snakk om mer enn ca. en halv meter, men andre steder sprengte man seg ned flere meter. Den nye byen er derfor langt flatere enn den gamle. 

Strandgaten ligger omtrent på samme nivå som den den gamle Strandgaten. Torgallmenningens høyeste punkt, omtrent der Sjømannsmonumentet står i dag, var rundt 3 meter høyere enn i dag. Fra Torget og opp dit var det derfor en ganske bratt bakke kalt Torgereset, og det var også mye brattere nedover mot Ole Bulls plass igjen. 

Starten på Store Markevei hadde relativt liten stigning, før den steg oppover mot Klosteret. Den krysset dagens gatestruktur på Tårnplass, og der lå den omtrent 3 meter over dagens gatenivå. Både Smørsallmenningen og de mange smugene i området mellom Strandgaten og Store Markevei var ganske bratte. Også Olav Kyrres gate og Christies gate var brattere enn i dag, men her er der ikke så store forskjeller. Veiten, som gikk på skrå fra Torgallmenningen til Engen, var derimot en nesten flat gate.

 

Christian Michelsens gate

Fotografi av den nyanlagte Christian Michelsen. De delvis utsprengte tomtene viser forskjellen mellom den gamle og den nye byen. Tidlig 1920-tallet, fotograf ukjent. Arkivet etter Stadsingeniøren, BBA-0193.