Et innholdsrikt bygg

Dokument3_165_24 Tegning 19_04_1929 6_DocID_20061727_Side_05_50%

Planløsning av 3. etasje i Kroepeliengården, der Vestlandske Petroleumskompagni holdt til. Arkivet etter Bygningssjefen, BBA-0430.

 

Kroepeliengården var et innholdsrikt bygg. I tillegg til butikker, kontorer og leiligheter inneholdt det både dansesal, kafé og kringkastingsstudio! 

Første etasje var avsatt til butikklokaler, slik det var fastlagt i fasadeplanen. I andre etasje var det kafé i søndre del av bygget mot Strandgaten og kontorer i resten av etasjen. Kafeen hadde inngang i enden av bygget, mot Strandgaten 14. I en byggesak fra 1938 går det frem at Café og Restaurant Exellent holdt til her.  

Hele 3. etasje var utleid til Vestlandske Petroleumskompagni. I fløyen mot Strandgaten hadde de en stor publikumsekspedisjon. I fløyen mot Jon Smørs gate holdt salgsavdelingen til, og på hjørnet mot Valkendorfsgaten hadde direktøren et flott rundt kontor, med direksjonsrom vegg i vegg.  

I 4.-6. etasje var det i hver etasje fire leiligheter i ulik størrelse mot Jon Smørs gate og Valkendorfsgate. I fløyen mot Strandgaten var det stort sett kontorlokaler, men 5. og 6. etasje inneholdt et stort kringkastingsstudio som gikk over 2 etasjer. I 1931 ble det søkt om å få innrede barbersalong og dansesal med garderobe i kjelleren, noe det ble gitt tillatelse til. Samme år ble det også innredet trykkeri i kjelleren, og i 1932 klespresseri.