Fasadeplanen presenteres

Dokument 6_reguleringskommisjonen 22.6.1917_50%

I reguleringsvesenets forhandlingsprotokoll finner vi referatet fra møtet 22. juni 1917, der fasadeplanen ble lagt frem for reguleringskommisjonen. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967.

 

I reguleringsvesenets forhandlingsprotokoll finner vi referatet fra møtet 22. juni 1917, der fasadeplanen ble lagt frem for reguleringskommisjonen. Foruten kommisjonen selv, representert ved borgermesteren, stadsfysikus, politimesteren, stadskonduktøren, stadsingeniøren, Lorentzen og Daae Olsen, var arkitekt Georg Greve bedt om å være tilstede. Det var to saker som skulle behandles på møtet, og den første var «Arkitekterne Georg Greve, Ole Landmark samt stadsingeniør Albert Lilienbergs planer for opbygning av de avbrændte centrale strøk i Bergen» – altså den såkalte fasadeplanen.

På møtet la Greve frem arkitektenes utredning, som besto av 16 fasadetegninger, 31 plantegninger, 8 perspektivtegninger, 2 reguleringsplaner og et album med fotografier. Dessverre er ikke denne utredningen bevart i original i arkivet, og hvor de mange tegningene er blitt av er umulig å si. Fasadeplanen er kun bevart i den form den ble presentert av Georg Greve i tidsskriftet Kunst og kultur nr. 1 1918, som også ble utgitt i særtrykk av fasadekomiteen.

Reguleringskommisjonen ga arkitektene sin anerkjennelse for planene. De mente at planen var egnet for å legge til grunn som veiledning ved gjenoppbyggingen, og akkurat dette er understreket med blyant i protokollen. Det var likevel enkelte detaljer som ikke ble anbefalt. De var blant annet ikke overbevist om løsningen for Torgallmenningen, eller «Torvpladsen», som den kalles i protokollen.

 

Les mer i oppslagsverket oVe: Bebyggelsesplanen for brannstrøket 1916 og Fasadekomiteen for brannstrøket.