Finn Berners akvareller

Dokument4a_A_S_100624_133_justert_50%

Akvarell av Torgallmenningen med forslag til overbygg. Signert Finn Berner,1932. Arkivet etter Reguleringsvesenet, A-0967.

 

I arkivet etter reguleringsvesenet finnes fem tegninger av Finn Berner til Torgallmenningen. I tillegg til pastellen fra 1922 finnes fire akvareller fra 1930-tallet. To er daterte til november 1932, en er signert, men ikke datert og en er verken signert eller datert. Akvarellene viser Torgallmenningen slik den var planlagt med triumfbuen mot øst. De har også en rekke miljøskapende og tidsriktige detaljer, som menn i frakk og dress, kvinner i flotte kåper, og ikke minst moderne biler. Legg også merke til gutten i matrosdress med jojo i hånden!

Felles for de fire akvarellene er at de viser ulike overbygg langs husene. I reguleringsplanen var det planlagt overbyggete arkader langs hele allmenningen. Huseierne var skeptiske og mente at butikkene ville bli for mørke, mens andre mente arkadene var ubergenske. De ble derfor ikke vedtatt, og var ikke med i Berners plan. Men en gang på 1930-tallet må de ha dukket opp igjen, og Berner har blitt bedt om å utarbeide forslag til overbygg. Som vi ser er de i tre ulike varianter: monumentale arkader, lette glasstak og hengende baldakiner mellom søylene.

Berners forslag ble aldri realisert, men overbygg på Torgallmenningen har vært et tema helt frem til i dag. I 1975 ble det satt opp baldakiner over 1. etasje. De hang der til renoveringen på 1990-tallet. Da ble det satt opp glasstak over 2. etasje, båret av Bård Breiviks mye omtalte søyler. Og om meningene om søylene har vært mange, så er nok de fleste bergensere fornøyd med å kunne gå tørrskodd når det regner som verst. For det gjør det jo som kjent innimellom!

 

Dokument4b_A_S_100624_134_justert_50%

Akvarell av Torgallmenningen med forslag til overbygg. Signert Finn Berner, 1932. Arkivet etter Reguleringsvesenet, A-0967.

 

Dokument4c_bt2_justert

Akvarell av Torgallmenningen med forslag til overbygg. Usignert og udatert. Arkivet etter Reguleringsvesenet, A-0967.

 

Dokument4d_A_S_100624_136_justert_50%

Akvarell av Torgallmenningen med forslag til overbygg. Signert Finn Berner, udatert. Arkivet etter Reguleringsvesenet, A-0967.