Finn Berners plan for Torgallmenningen

Dokument 3_A-0967- 1_justert_50%

Pastell av Torgallmenningen, signert Finn Berner i 1922. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967.

 

Den eneste av arkitekt Finn Berners opprinnelige tegninger til Torgallmenningen som er bevart er denne pastellen. Den er signert av Berner i 1922, og finnes i arkivet etter reguleringsvesenet, sammen med 4 senere akvareller. Pastellen viser hjørnet mot Småstrandgaten med det gamle rådhuset i bakgrunnen. Legg merke til de fine detaljene på tegningen i form av folk og biler.  

Det var i 1921 at formannskapet vedtok å engasjere Finn Berner til å lage en plan for Torgallmenningen, etter at verken grunneiere eller kommunen hadde vært fornøyde med de tidligere forslagene. Berner bygget videre på elementer fra reguleringsplanen, som å trekke bygningene mot Småstrandgaten litt frem i forhold til de andre, slik at de skjermer plassen. Samtidig ga han plassen en helt ny og monumental karakter som skulle passe et moderne forretningsstrøk.  

Husene langs allmenningen fikk seks etasjer. Det er en etasje mer enn i resten av brannstrøket, noe som er med på å fremheve plassen. Bygningene skulle ha en stram nyklassisistisk stil. Husene er helt like, bare med ulike farger. De to nederste etasjene markeres med halvsøyler. Ellers har bygningene glatte pussvegger og øverst avsluttes de av en kraftig, høy gesims. Husene har en jevn, horisontal rytme, som gir plassen et helhetlig uttrykk. 

Ikke alle sidene ved Berners plan ble gjennomført. Som vi ser på pastellen plasserte han en triumfbuelignende søylerekke mot Småstrandgaten. I motsatt ende plasserte han to doble søylerekker. Begge deler var ment å skulle skjerme plassen uten å lukke den helt, men ble aldri gjennomført.

 

Les mer i oppslagsverket oVe: Arkitekt Finn Berners plan for Torgallmenningen.