Fra Grand Café til Londoner Bazar – private brakker i brannstrøket

Dokument2a_BBA-0430_GrandCafe_justert_60%

Grand Cafés nye brakke, i hagen til nedbrente Grand Café, tegnet av arkitekt Einar Oscar Schou. Arkivet etter bygningssjefen, BBA-0430.

 

I arkivet etter bygningssjefen finnes en arkivboks med en rekke byggesaker for de private brakkene som kom opp i brannstrøket. De fleste ble reist i løpet av 1916, mange allerede våren 1916. I alt ble det satt opp 53 private brakker. Noen ble også satt opp utenfor brannstrøket.

Den nye brakken til Grand Café ble byggemeldt allerede 1. februar 1916, bare et par uker etter brannen. Dette var en stor brakke som ble bygget i den gamle kafeens hage, og den var en av de mer forseggjorte. Brakken var tegnet av arkitekt Einar Oscar Schou. En del av brakkene ble tegnet av arkitekter, men på langt nær alle. De fleste brakkene var ganske små butikkbrakker, satt opp på eierens gamle tomt.

Jacob Pisani satte for eksempel opp en liten brakke på sin gamle tomt i Store Markevei 32 for å kunne drive sin barberforretning. Litt større var brakken til Skotøimagasinet Solid litt lengre nede i gaten, i nr. 16, med Hans H. Iversen og M. Gjertsen som byggherrer. I Strandgaten 29 tegnet byggmester Olsen en liten brakke for O. Rubinstein sin Londoner Bazar, og i nr. 47 fikk urmaker Frantzen bygget en brakke til Johan Lies manufaktur- og herreekviperingsforretning, som også hadde holdt til der før brannen. Tegningene ser du nedenfor.

En del av de første brakkene var i tre, men brannstyret forlangte ganske raskt at de fleste brakkene skulle være i bindingsverk. Noen ønsket å ta i bruk ruinene som sto igjen, og søkte om å få sette opp midlertidige tak. Beyer kunne for eksempel bruke byggene sine i Apotekersmuget, og pelshandler Brandt, tok i bruk sitt gamle verksted i Nordre Rentesmug 1 som skinntilberedningsrom.

 

Les mer i oppslagsverket oVe: Forretningsbrakkene etter 1916-brannen.

 

Dokument2b_BBA-0430_Pisani_80%

Jacob Pisanis lille brakke for barbersalong i Stor Markevei 32. Arkivet etter bygningssjefen, BBA-0430.

 

Dokument2c_BBA-0430_Solid_50%

Brakke for Skotøimagasinet Solid i Store Markevei 16, tegnet av arkitektene Kavli og Krogseth. Arkivet etter bygningssjefen, BBA-0430.

 

Dokument2d_BBA-0430_LondonerBazar

Brakke for Londoner Bazar i Strandgaten 29. Arkivet etter bygningssjefen, BBA-0430.

 

Dokument2e_BBA-0430_Strandgaten47_70%

Urmaker Frantzens brakke for Johan Lies manufakturforretning i Strandgaten 47. Arkivet etter bygningssjefen, BBA-0430.