Gaver

brev fra brannmann_oppslag_70%

Brev fra anonym brannmann. Arkivet etter Hjelpekomiteen for de brandlidte, A-1454.

 

Flere tenkte på brannvesenets mannskap etter brannen, og brannvesenet fikk en rekke pengegaver som ble fordelt på mannskapene. I kopibøkene til brannvesenet, som inneholder kopier av alle utgående brev, finner vi flere takkebrev fra brannsjef Rolland til de som bidro.

En av de mer spesielle hilsener til brannvesenet finnes ikke i brannvesenets arkiv, men i arkivet etter Hjelpekomiteen for de brannlidte. Det er et anonymt brev fra en tidligere brannmann i Bergen brannkorps, stilet til ordfører Geelmuyden.

Det var med et stikk i hjertet han leste telegrammet «Bergen brænder», skriver han, og tanken gikk med en gang til brannkorpset. Selv om han ikke kunne delta i kampen for sin fødeby, fulgte han brannmennene i tanken. Han vil derfor oppmuntre sine «gamle kamerater» med en liten gave, som et tegn på at «selv om en mand forlater Bergens brandkorps, saa er tankene omtrent daglig iblandt dem». Han sender derfor penger, og ber om at de blir oversendt brannsjefen.

Han vil ikke selv henvende seg direkte til brannsjefen fordi han ikke vil at navnet skal bli kjent. Og bare poststempelet ville være nok til at de forsto hvem det var fra, skriver han. Den mystiske brannmannen undertegner brevet med «N.N. brandmand».