Handelsbrakken i Strandgaten

Dokument5_A_2695_komunalbarakk Strandgaten

Kommunens handelsbrakke i Strandgaten, tegnet av boligarkitekt Jon Knudsen. Arkivet etter Byggprosjektavdelingen, BBA-2695.

 

De første brakkene som ble satt opp fulgte de gamle gateløpene i byen. Etter hvert som brannstrøket ble opparbeidet med nye gateløp, og nye forretningsgårder skulle reises, måtte brakker flyttes eller rives og erstattes med nye. I 1922 vedtok kommunen å bygge en handelsbrakke mellom Wallendahls tomt og Murallmenningen, det som i dag er Strandgaten 19, 21 og 25. Brakken skulle erstatte andre brakker som måtte rives for å gi plass til de nye gateløpene. 

De første brakkene som ble bygget etter brannen var svært enkle. Denne brakken ble derimot oppført etter nye retningslinjer, og hadde derfor karakter av et mer permanent bygg. Brakken følger de nye byggelinjene mot gaten, og var oppført i stenderverk med utvendig mur. Brakken i Strandgaten ble tegnet av boligarkitekt Jon Knutsen. Det var en langstrakt bygning i nyklassisistisk stil, der midtpartiet var markert med en søylerekke.  

I denne brakken holdt blant annet Olsens Lærhandel og rammeforretningen M. Arnesen til. Arnesen hadde tidligere hatt en egen brakke på Smørsallmenningen. Dessuten hadde Husflidsforeningen vevstue her og Forsorgsvesenet hadde lokaler til en arbeidsstue for kvinner. Brakken ble stående i rundt ti år, og siste del ble revet i 1933.

 

Les mer i oppslagsverket oVe: Forretningsbrakkene etter 1916-brannen.