Hjelpekomiteens støtte til de brannlidte

1680

Liste over understøttede etter brannen, pr. 29.2.1916. Arkivet etter Hjelpekomiteen for de brandlidte, BBA-1454.

Klikk på bildet for å se hele listen.

 

Det kom inn en rekke bidrag fra fjern og nær etter brannen. Dagen etter brannen ble det opprettet en midlertidig hjelpekomite som skulle hjelpe folk med mat, et sted å bo og nødvendig klær og utstyr. Etter en måned ble denne første, midlertidige komiteen erstattet av «Den centrale Hjælpekomité for brannlidte», som blant annet skulle koordinere hjelpearbeidet og fordele pengene som kom inn. I komiteen satt kjøpmann Ole Eide (formann), sunnhetsinspektør Utne og forretningsfører Alfred Myrstad.

Arkivet etter hjelpekomiteen forteller mye om arbeidet som ble utført disse årene. Det inneholder blant annet kopibøker og regnskap, søknader om støtte fra folk som var rammet av brannen, kartotekkort over de som fikk støtte, og oversikter over gaver som kom inn. Komiteens arbeid ble avsluttet i juni 1918.

Denne listen viser hvem som fikk pengestøtte, og hvor mye, frem til 29. februar 1916, altså den første en og en halv måned etter brannen. Den oppgir også folks yrke, og deres nye adresse. Vi ser at blant de brannlidte var alt fra gullsmeder og blikkenslagere til butikkdamer og paraplymakersvenner. Understøttelsen varierer sterkt i beløp, fra kr. 0 (!), som for paraplymakersvenn Nils Albrechtsen, og til 1000 eller mer, som gullsmed Aal. De som fikk store beløp ser ut til å være håndverkere og forretninger, som nok har fått erstatning for tap av f.eks. verktøy og materialer. Ellers ligger støtten ofte på 15-50 kroner.

Da komiteen avsluttet arbeidet i 1918 var fortsatt ikke pengene brukt opp. Det ble til og med opprettet en ny komité som skulle foreslå hvordan pengene skulle brukes!  Deler av midlene gikk senere til et fond for pasienter ved Luster Sanatorium, til Sjøfartsmonumentet og til opprustning av Smørsbroen.

 

Les mer i oppslagsverket oVe: Hjelpearbeidet etter 1916-brannen.