Innbyggerne i den gamle byen

Dokument 5a_1815_utsnitt_60%

Side fra ligningsprotokoll som viser noen av skatteyterne i Store Markevei. Arkivet etter Ligningsvesenet, BBA-1209.

 

Dokumentasjon på hvem som bodde i den gamle byen kan vi finne i skattelistene i arkivet etter Ligningsvesenet. Denne listen over skatteyterne i Store Markevei er den siste skattelisten før brannen, fra 1916/17. Den gjelder inntektsåret 1915. 

Skattelistene viser imidlertid bare hvem som betalte skatt i Store Markevei, ikke alle som bodde her. De som ikke arbeidet eller tjente for lite til å betale skatt finner vi ikke her. Det er likevel det nærmeste vi kommer en oversikt over beboerne på branntidspunktet. De nærmeste kommunale folketellingene, som oppgir alle beboerne, er fra 1912 og 1917.  

Et typisk trekk ved den gamle byen var den store mangfoldigheten. Her var forretninger, verksteder og beboelse om hverandre, og mer eller mindre bemidlede bodde så og si vegg i vegg. Selv om de sosiale forskjellene var store, bodde ulike sosiale lag i samme strøk. 

I skattelisten for Store Markevei finner vi både husholdersker, butikkdamer, tjenestepiker, snekkermestre og handelsborgere. I nr. 12 bodde skomakermester Nils Olai Nilsen med en antatt formue på 54 000 kr. og en antatt inntekt på 4700. I nr. 11 finner vi lærling Kristoffer Yndestad, uten formue, og en relativt beskjeden årsinntekt på 450 kr. Hvis du klikker på bildet kan du se skattelisten for alle skatteyterne i Store Markevei.

Ligningsprotokoll som viser skatteyterne i Store Markevei. Arkivet etter Ligningsvesenet, BBA-1209.

Klikk på bildet for å få full størrelse.