Jon Smørs gate 3/Valkendorfsgaten 8 – Hotel Neptun

Dokument 3a_165_198 Tegning 11_03_1941 4_DocID_20066271_Side_17_40%

Tegning av Bergen nye sjømannshjem, i dag Hotel Neptun, fasade mot Jon Smørs gate. Arkitektene Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbø. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, BBA-0430.

 

Hotel Neptun ligger i ytterkanten av brannstrøket, mellom Jon Smørs gate, Valkendorfs gate og Østre Murallmenningen. Hotellet ble bygget som Bergen nye sjømannshjem, og ble tegnet av arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø. Det ble byggemeldt i 1941, men så skjer det ikke så mye mer før i 1947. I 1948 blir prosjektet endelig godkjent, og bygget står ferdig i 1952.

Hotellet er satt sammen av rettvinklete bygningsvolumer, nesten som rektangulære byggeklosser så vidt flettet inn i hverandre. Dette gir et fint spill og variasjon i fasaden. Bygningen har åtte etasjer, langt mer enn det den tidligere fasadeplanen anbefalte i brannstrøkets ytterkanter. De to øverste etasjene ligger litt tilbaketrukket i forhold til de andre, og det gir en avtrapping av bygningen som gir en overgang til den eldre bebyggelsen på andre siden av Murallmenningen.  Sett fra Tårnplass gir bygget et fint fondmotiv i gaten.

I første etasje var det butikker mot gaten, i tillegg til sjømannshjemmets resepsjon. Selve sjømannshjemmet lå i 6., 7. og 8. etasje, med inngang fra Valkendorfs gate. I de øvrige etasjene var kontorer til utleie, med inngang fra Jon Smørs gate, og noen få leiligheter med inngang fra Murallmenningen.

Bergens nye sjømannshjem var en stiftelse med formål å drive hotell for å skaffe sjøfolk rimelig kost og losji mens de var i Bergen. Sjømannshjemmet fikk tomten vederlagsfritt av kommunen i 1937 på grunn av det gode formålet. Navnet ble senere endret til Hotel Neptun. I 2009 ble hotellet solgt til Bergen Hotell gruppen. Stiftelsen Hotel Neptun eksisterer fortsatt, men nå med formål å styrke og utvikle det maritime miljø i Bergen.

 

Dokument 3b_165_198 Tegning 11_03_1941 4_DocID_20066271_Side_16_40%

Hotel Neptuns fasade mot Valkendorfsgaten, tegnet av arkitektene Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbø. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, BBA-0430.