Klassisisme og art deco i Strandgaten

Dokument 1_b1753_justert_40%

Fargelagt fasadeskisse av Kroepeliengården i Strandgaten 18. Arkivet etter arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø, BBA-2388.

 

 

Kroepeliengården i Strandgaten 18 er et av de mest karakteristiske byggene i brannstrøket, både på grunn av plassering i bybildet, farge og detaljering. I 1929 fikk arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø i oppdrag å tegne et nytt forretningsbygg på flere tomter som tilhørte familien Kroepelien, etter at både vinhandlerfirmaet C. Kroepeliens Enke og Bjarne Kroepelien mistet eiendommer i brannen.

Perspektivskissen fra arkivet etter arkitektene viser bygningens hjørne i krysset mellom Strandgaten og Jon Smørs gate. I henhold til reguleringsplanen er hjørnet trukket tilbake fra gaten, slik at det danner seg en liten plass foran bygget. I tillegg til en liten fløy mot Valkendorfsgate, består bygningen av to rektangulære fløyer, mot Strandgaten og Jon Smørs gate, som møtes i en oval rotunde på hjørnet, der inngangen og trappeoppgangen ligger. Den runde formen bryter med det inntrukne hjørnet og gir den lille plassen en fin karakter.

Bygningen har seks etasjer, noe som bryter med fasadeplanens intensjoner om at alle bygg skulle ha fem etasjer. Øverste etasje er lavere enn de øvrige, og bygget avsluttes av en bred gesims øverst. Senere har bygget fått en ny etasje over gesimsen, på 1960-tallet mot Jon Smørs gate og i 2007 mot Strandgaten.

Båndene som markerer etasjeskillene gir bygget en horisontal virkning. Skisser i arkitektarkivet viser at arkitektene har jobbet med både horisontale og vertikale versjoner av fasadene.  Bygget har en dyp rødlig fargetone, med detaljer i grønt. De dekorative elementene er inspirert av klassiske arkitekturformer som er redusert til geometriske figurer som sirkler og kvadrater. Både dette og de dype fargetonene er typisk for art deco-stilen som bygget er påvirket av.

Hovedinngangen er rammet inn av klassiske søyler i kleberstein, og krones av en gesims med flere stjerneformete lamper. Stjernemotivet går også igjen i gulvene inne i bygningen. Den originale døren tegnet av arkitektene er også bevart.

 

Dokument 2_2015-12-11_11.17.16_justert_30%

Kroepeliengårdens fasade mot Strandgten. Arkivet etter arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø, BBA-2388.

 

b1752_30%

Skisse av Kroepeliengården der vinduene er satt inn i vertikale felt. Arkivet etter arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø, BBA-2388.