Konkurransen om Torgallmenningen

Dokument 2_A511-E6_justert_50%

Fotografi av perspektivskisse fra vinnerutkastet i konkurransen om utformingen av Torgallmenningen høsten 1918. Arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling, BBA-0511.

 

Utformingen av Torgallmenningen tok lang tid. Det var få som var helt fornøyd med løsningen reguleringsplanen la opp til. Blant annet skulle det være arkader rundt plassen, men det likte ikke grunneierne. I 1918 tok fasadekomiteen initiativ til å utlyse en egen arkitektkonkurranse for Torgallmenningen. Målet var å gi plassen en arkitektonisk helhet. Den skulle gis et lokalt preg, samtidig som den skulle fremheves som sentrum i byens moderne forretningsstrøk. 

Dette fotografiet viser utkastet som vant konkurransen. Det kom ikke inn så mange bidrag, bare 10 stykker. Førstepremie ble tildelt to arkitekter fra Kristiania, Nils W. Grimnes og Egil Haanshus. Fasadene var inspirert av barokken og renessansen med arker på taket og høye trappegavler. Grunneierne var fortsatt negative, og det kom ikke så mye ut av konkurransen. Det eneste som til slutt ble fulgt var steinterrassene med beplantning midt på deler av allmenningen, men disse ble fjernet allerede i 1937.

 

Les mer i oppslagsverket oVe: Arkitektkonkurransen om Torgallmenningen i 1918.