Lærer Slettemarks tapte manuskript

1699

Brev fra S. K. Slettemark til hjelpekomiteen. Arkivet etter Hjelpekomiteen for de brannlidte, A-1454.

Klikk på bildet for å lese alle brevene i saken.

 

Et av brevene i arkivet etter Hjelpekomiteen for de brannlidte forteller oss historien om lærer Slettemarks tapte manuskript. Den 10. mars 1916 skriver S. K. Slettemark til Komiteen for de brannlidte i Bergen. Han forteller om et manuskript bestående av 10 ark som han tidligere hadde levert inn til forlagsbokhandler Lunde for gjennomsyn. Han hadde håpet å få boken utgitt, noe som ville blitt en bok på 160-170 sider. Nylig hadde han fått vite at manuskriptet var gått tapt i brannen – et følelig «tap av mange aars arbeide», som han hadde håpet å kunne tjene litt penger på. Han ber derfor komiteen om erstatning på kr. 500,-, tilsvarende kr. 50 pr. ark, noe som var alminnelig betaling.

Komiteens svarbrev er kladdet på baksiden. De ber om mer informasjon om boken, om han ikke hadde notater og om han kom til å skrive manuskriptet på nytt. Slettemark forteller at det var en avhandlig om «viktige avsnit av kirkehistorien efter nyere kritiske kilder av inden- og utenlandsk litteratur». Noen notater har han ikke, da de «slengtes i papirkurven efterhvert som manuskriptet blev renskrevet», skriver han. Og selv om han så gjerne skulle fått utgitt boken, som han hadde lagt ned årelangt og intenst arbeide med, så tviler han på at han har tid eller krefter til å begynne på nytt igjen.

Folketellingen fra 1910 kan fortelle oss at Simon K. Slettemark var fra Naustdal, og kom til Bergen en gang tidlig på 1890-tallet. Han var lærer i Bergen folkeskole, og hadde 7 barn, hvorav de fleste var godt voksne i 1916.

Hjelpekomiteens kopibok forteller oss at Slettemark i slutten av april fikk 250 kroner i erstatning, altså halvparten av det han søkte om. Boken om kirkehistorie ble trolig aldri utgitt. Søk på Internett avdekket at Slettemark senere skrev flere lærebøker i naturfag for folkeskolen. Men noen bok om kirkehistorie dukket ikke opp.