Lønn for strevet

A-1181 Ba18-19_1_50%

En av lønningslistene fra brannvesenets kopibøker. Arkivet etter Bergen brannvesen, BBA-1181.

Klikk på bildet for se alle lønningslistene.

 

I brannvesenets kopibøker finnes lønningslister for i alle fall en del av de ekstramannskapene som deltok i slukningsarbeidet i 1916. Her finner vi navnet på flere dem som deltok, hvor lenge de arbeidet og hvor mye de fikk i lønn. Kanskje har du noen forfedre som var med på slukkingen? Da kan det hende du finner dem her!

Blant annet deltok 53 av veivesenets arbeidere, og 37 (eller kanskje 41, siden fire navn er skrevet på listen etterpå) arbeidere fra vann- og kloakkvesenet. I tillegg er en liste over renovasjonsarbeidere som deltok i reservekorpset og brannmannskaper fra Solheimsviken som var med.

Vi kan se at de fikk betalt alt fra 50 øre til 1 krone pr. time. 1 krone tilsvarer 38 kr. i 2014-kroner. Lønnen kan bl.a. være avhengig av når de jobbet, f.eks. kveld, natt og helligdag. For mannskapene fra Solheimsviken ser vi at den første timen ble betalt med kr. 2.