Markeveien 11 – hjørnehuset på Murallmenningen

Dokument 5a_Markeveien 11_byggesak 1933_Side_12_50%

Markeveien 11, tegning av fasaden mot Markeveien. Arkitekt Thorolf Hals Frølich. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, BBA-0430.

 

Helt i ytterkanten av brannstrøket, øverst på hjørnet mellom Murallmenningen og Markeveien ligger en enkel bygård som sto ferdig i 1934, tegnet av arkitekt Thorolf Hals Frølich for Kr. Hjemdal og A. Lunde. Bygget har et markert hjørneparti, med spisse balkonger uten dekorative elementer.

Huset har trekk både fra nyklassisismen og den nye funksjonalismen. Det kraftig utkragete valmete taket og de kraftige listene rundt vinduene på hjørnet hører ikke til funksjonalismen. Det gjør derimot den sammenhengende vindus- og dørrekken i første etasje og de øvrige vinduene på hjørnet, som nesten danner et sammenhengende vindusbånd rundt hjørnet.

Selv om fasadeplanen formelt ble opphevet i 1933, holder bygget seg til de vedtatte fem etasjene. I første etasje var det lagt opp til 11 små og smale butikker, med et lite lagerlokale bakerst. I de øvrige etasjene var det leiligheter og i kjelleren garasje for beboerne. Inngangen til leilighetene var fra Murallmenningen, der man kom inn i trappehuset som lå mot gårdsplassen og ga adgang til en rund hall som førte til leilighetene.

I byggesaken kan vi lese at butikkene skulle utheves ved lyseffekt, noe som passet godt for en moderne by. På tegningen er skiltet til hjørnebutikken tegnet inn med tidstypiske bokstaver. Byggesaksmappen viser at arkitekten til og med laget en egen skiltplan for bygget!

 

Dokument 5b_Markeveien 11_byggesak 1933_Side_13_50%

Markeveien 11, tegning av fasaden mot Øvre Murallmenning. Arkitekt Thorolf Hals Frølich. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, BBA-0430.