Markeveien 7 – Parkeringshuset

Dokuemnt 4_Parkeringshus_byggesak 1984_Side_02_60%

Parkeringshuset i Markeveien, fasadeteninger fra byggesaken i 1984. Arkitektene Aall, Løkeland & Ragde. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, BBA-0430.

 

Du har kanskje parkert der, men kjenner du historien bak parkeringshuset i Markeveien? Det var faktisk først med parkeringshuset, som sto ferdig i 1986, at denne tomten ble endelig bebygget – hele 70 år etter brannen! Inntil da hadde det bare stått noen midlertidige enetasjes lagerbygg på tomten. Tomten har hatt flere ulike eiere, og den har trolig ligget brakk i så mange år både på grunn av økonomiske forhold, og i påvente av eiernes ulike byggeprosjekter.

Det første lageret kom opp på hjørnetomten mot Smørsbroen i 1937, en enetasjes brakke kledd med bølgeblikkplater, bygd som lager for Berstad. Senere fikk Frimurerlogen, som da eide eiendommen, stadig ny tillatelse til bruk av det midlertidige skuret, som ble leid ut til Wallendahl. Den siste var en fornyelse inntil utgangen av 1945, da det skulle rives. Det står likevel fortsatt et lager der i 1969, da Vinmonopolet ville bygge et nytt en-etasjes lager for tomflasker. Det fikk de, men fortsatt bare midlertidig.

I 1984 dukker det så opp en søknad om å få bygge nytt parkeringshus på tomten. Det sto ferdig i 1986, og er tegnet av Aall, Løkeland & Ragde AS. Parkeringshuset har 10 etasjer med plass til 380 biler. I tillegg ble det bygget to kontoretasjer på toppen, samt på toppen av Vinmonopolets bygg i den andre delen av kvartalet. I beskrivelsen av bygget ble det lagt vekt på at bygget skulle tilpasses den gamle bebyggelsen, blant annet ved at gesimshøyden var den samme. Fasadene skulle dessuten ha en overflatestruktur som var tilnærmet lik den på Vinmonopolets bygg.