Reguleringskonkurranse

Dokument1_C5-1c_50%

Deler av programet for reguleringskonkurranse om brannstrøket i Bergen. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967.

Klikk på bildet for å lese hele programmet.

 

Etter brannen skulle et helt bysentrum bygges opp igjen. Det var en stor oppgave for byens myndigheter. Den gamle byen hadde en kronglete, gammeldags struktur, som var lite velegnet for en moderne by, ikke minst trafikkmessig. Brannen ga derfor en unik mulighet til å forme byen på nytt.  

Byens myndigheter hadde ambisjoner og de handlet raskt. Bare vel to måneder etter brannen, 24. mars, ble det utlyst en nordisk konkurranse om regulering av brannområdet. Frist for innsending var 24. juni kl. 7 om kvelden.  

Konkurranseprogrammet fastsatte grunnlaget for konkurransen. Den omfattet hele det brente strøket, i tillegg til forbindelsene med bydelene rundt brannstrøket og kommunens tomter sør for strøket (bl.a. deler av byparken og rådhustomten). For området langs Vågen skulle det leveres inn to alternativer, et med kai og et med hoper og pakkhus. 

Utkastene skulle vise gater, plasser og anlegg, men også hvordan kvartalene skulle inndeles i tomter. Det skulle settes av plass til torvhall og rådhus, og flere trafikkproblemer skulle løses – som å skaffe en god forbindelse mellom Vågen og Puddefjorden. I mesteparten av strøket skulle det bygges forretningsbygg, men det skulle også være noen områder med boligbebyggelse.  

En av de som tidlig så behovet for en reguleringskonkurranse var stadskonduktør Richard Tønnessen. Han mente at en konkurranse var nødvendig for å få til en helhetlig regulering med gode trafikkløsninger. Samtidig la Tønnessen vekt på at den estetiske utformingen av byen skulle være en del av selve byplanen. Han mente det ville være umulig for å redde området med gode bygninger dersom reguleringen mislyktes.

 

Les mer i oppslagsverket oVe: Reguleringskonkurransen om brannstrøket 1916.