Ruinbyen

Fotoalbum_RUINBYEN

Klikk på bildet for å bla i albumet.

 

Det finnes en rekke bilder tatt av ruinene etter brannen, både før byen ble ryddet og etter hvert som gater og tomter ryddes. Det er vanskelig å kjenne seg igjen på mange av bildene, og det er vanskelig å forestille seg at de nedbrente områdene kort tid tidligere var et levende bysentrum. I dette albumet har vi samlet bilder fra den brannherjete byen fra arkivene etter brannvesenet, reguleringsvesenet, stadsingeniøren og formannskapet.