Rydding og klargjøring

Dokuemnt 5a_BBA-A-0175-Ua1_02_40%

Arbeidet i gatene er i gang, her i Småstrandgaten. Fotograf og år ukjent. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningslovssaker, BBA-0175.

 

Bare noen uker etter brannen var ingeniørvesenet i gang med å forberede opparbeidelsen av den nye byen. Flere ulike etater i kommunen hadde sine oppgaver og interesser her, noen ganger også motstridende, og disse måtte samles i en felles plan. Gater skulle opparbeides, samtidig som det skulle legges ned ledninger for både kloakk, vann, gass og elektrisitet.  

Da reguleringsplanen var vedtatt i desember 1916 kunne detaljplanleggingen starte. I november 1916 hadde det blitt opparbeidet et eget veikontor for brannstrøket, med Hans Seip som kontorsjef. Seip hadde vært avdelingsleder for en del av brannstrøket under den første oppryddingen.  

I oktober 1917 startet arbeidet, først på sørsiden av Torgallmennigen. De første gatene som ble opparbeidet var Olav Kyrres gate og Rådhusgaten. Tidlig på sommeren 1918 begynte arbeidene på nordsiden av Torgallmenningen. Det tok imidlertid lang tid, og det var problemer med både arbeidskraft og materialleveranser. I tillegg var det ofte vanskelig å få fjernet brakkene i rett tid.  

Det tok altså mange år før hele brannområdet var opparbeidet. I arkivene finnes en rekke bilder der vi ser arbeidet både på tomter og i gatene. Vi har samlet bildene i et eget album. Klikk på bildet under for å bla i albumet.

 

Album_foto