Smørsallmenningen

Hjørnet mellom Strandgaten og Smørsallmenning før brannen. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967. Foto: Knud Knudsen.

Hjørnet mellom Strandgaten og Smørsallmenning før brannen. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967. Foto Knud Knudsen.

 

Hjørnet mellom Strandgaten og Smørsallmenning etter brannen. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967. Fotograf ukjent, januar 1916.

Hjørnet mellom Strandgaten og Smørsallmenning etter brannen. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967. Fotograf ukjent, januar 1916.

 

På dette billedparet er vi i krysset mellom Strandgaten og Smørsallmenningen. På hjørnet lå en stor gammel murgård. På før-bildet ser vi at Sebbe Andersens eft. holdt til der, en av byens mange manufakturforretninger. På den bakerste delen av bygget ser vi noen flotte gamle murankre og årstallet 1609. Det er denne brannsjef Rolland skriver om i sin rapport om brannen når han sier «Selv den gamle steengaard paa det syd-østre hjørne paa Smørsalmenning og Strandgaten holdt ikke stand.» Det er ikke lett å kjenne igjen bygningen etter brannen, men vi ser så vidt hjørnet på bygningen, som guttene flokket seg rundt på før-bildet, og vi ser et av de gamle murankrene på murveggen som står igjen i venstre billedkant. Andre bilder viser at litt mer av murene til bygget på hjørnet sto igjen etter brannen, men disse var blitt revet før dette bildet ble tatt.