Smugene som forsvant

Strandgaten før brannen i 1916.

Ytre del av Strandgaten rundt 1900. På venstre side av gaten skimter vi så vidt inngangen til Rentesmuget, etter huset til Kroepeliens Enke. Fotograf: Mittet. Arkivet etter reguleringsvesenet, BBA-0967.

 

Har du hørt om Rentesmuget, Sukkerbakersmuget, eller Apotekersmuget? Med brannen i 1916 mistet Bergen en rekke smug i kvartalene mellom Torgallmenningen og Murallmenningen, og de gamle navnene forsvant også. Et av navnene, Tårnsmuget, kan spores også i dagens gatenavn på Tårnplass. Navnet ble riktignok ikke beholdt på grunn av smuget, men fordi navnet tok utgangspunkt i det gamle Jonsklosterets tårn, som en gang lå i området.  

Det finnes svært få fotografier av de gamle smugene i dette området. Smugene var trange og mørke og ikke lette å fotografere. Kanskje ble de heller ikke sett på som interessante fotomotiv. De fleste fotografiene som finnes fra denne delen av byen er derfor fra hovedgatene og allmenningene, men på enkelte av dem skimter vi inngangen til et eller flere smug.  

Mellom Strandgaten og Store Markevei fantes flere smug: Apotekersmuget, Pundersmuget/Anglemakersmuget (nederste del mot Strandgaten het Anglemakersmuget), Sukkerbakersmuget og Rentesmuget. På tvers av disse lå Dampesmuget (også kalt Damsmuget), Tårnsmuget og Nordre Rentesmug. Mellom Logegaten (dagens Ole Bulls plass) og Store Markevei lå Stokkebekksmuget og Veitesmuget. Øverst mot Klosteret lå et smug som het Langerekken.

 

1857_smug

Kart som viser noen av smugene i området rundt Store Markevei. Utsnitt av 1880-kartet i en versjon som er delvis oppdater tidlig på 1900-tallet. Arkivet etter Boligformidlingsnemnda, BBA-0247.