Sør for Torgallmenningen – byen fra 1860-årene

Dokument 1a_1855 reguleringsplan_utsnitt

Utsnitt av reguleringskart etter brannen i 1855, som viser kvartalene mellom Torgallmenningen («Torvet» på kartet) og Rådstuplass. Arkivet Kartsamling fra flere etater, BBA-0246.

Klikk på bildet for å se hele reguleringskartet.

 

Den delen av byen sør for Torgallmenningen som brant var egentlig ganske ny i 1916. Området brant bare 60 år tidligere, i mai 1855, og hadde blitt bygget opp igjen etter dette. Bortsett fra noen små justeringer når det gjaldt gatebredde og kvartaler, fikk området beholde den strukturen det hadde ved reguleringen etter brannen i 1916.  

Etter brannen i 1855 ble nemlig dette området regulert etter moderne prinsipper. Dette utsnittet av et reguleringskart viser hvordan gatene sør for Torgallmenningen (kalt «Torvet» på kartet) skulle bygges opp igjen. I motsetning til tidligere, da byen ble bygget opp omtrent som før etter hver brann, ble den nå bygget opp etter en moderne reguleringsplan utarbeidet av byens myndigheter. Byen ble delt opp som et rutenett, med brede, rette gater og regelmessige kvartaler. Både Olav Kyrres gate og Christies gate ble anlagt ved denne reguleringen.  

Bebyggelsen som kom opp etter 1855 var stort sett lave to- og tre-etasjers trehus med murfasader. Mot slutten av 1800-tallet ble en del av disse revet, og erstattet med nye, større forretningsgårder i mur og i historistisk stil, gjerne med tårn og spir på hjørnet – akkurat slik det også skjedde andre steder i byen. Denne blandingsbebyggelsen ser vi på bildet fra Olav Kyrres gate nedenfor. Da området brant i 1916 var det et sentralt og moderne forretningsstrøk.

 

Dokument 1b_63576

Olav Kyrres gate før brannen i 1916. Fotograf: Mittet. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967.