Steinhugger Gullak Monsen

Dokument 3b_2015-12-11_12.53.37_30%

Skjemategning av steinarbeidet på Svaneapoteket. Arkivet etter arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø, BBA-2388.

 

Mange av de fine detaljene på Svaneapoteket er utført i huggen stein, som hovedportalen til apoteket, pilastrene i første etasje og karnappene i tredje etasje.  Denne flotte tegningen viser de ulike arbeidene som skulle utføres i huggen stein på apotekbygningen.

Det er ikke ofte arkivene forteller hvem som utførte arbeidet på de ulike byggene, men i arkivet etter arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø finnes ofteslik dokumentasjon. En kontrakt i arkivet forteller at det var steinhugger Gullak Monsen som fikk oppdraget med å utføre steinarbeidet på Svaneapoteket. Gullak Monsens steinhuggeri holdt til i Nygårdsgaten 25. Kontrakten er signert Monsen og byggherren, apoteker Johan Lothe, 1. september 1919. I arkivet finnes også en fin skjemategning for steinhuggerarbeidet på apotekbygningen.

Den totale summen på arbeidet skulle beløpe seg til 59 550,-. Arbeidet skulle startes straks, og hele første etasje, utenom søylene på hjørnepartiet og urnene over pilastrene, skulle være ferdig innen tre måneder. Resten skulle utføres så raskt som byggearbeidene krevde det. Man skulle helst bruke arbeidere hjemmehørende i Bergen.

Steinhuggeren hadde ansvar for det utførte arbeidet i ett år, og var da forpliktet til å rette alle feil og mangler som kunne tilskrives dårlige materialer eller slett utførelse. Det finnes ikke ytterligere brev i arkivet om steinhuggerarbeidet, noe som kan tyde på at arbeidet ble utført slik det skulle. I andre tilfeller, f.eks. om pussarbeidene, finnes det korrespondanse som gjelder dårlig arbeid som må gjøres om igjen.

 

Dokument 3a_Arnesen og Darre Kaarbø_kontrakt_oppslag_60%

Kontrakt mellom steinhugger Gullak Monsen og apoteker Lothe. Arkivet etter arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø, BBA-2388.