Store Markevei mot Torgallmenningen

Markeveien før brannen i 1916

Store Markevei før brannen. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967. Fotograf: C.A. Eriksen.

 

Store Markevei etter brannen. Arkivet etter formannskapet i Bergen, BBA-0003. Foto: trolig Atelier Knudsen, januar 1916.

 

På dette billedparet fra Store Markevei ser vi nedover gaten mot Torgallmenningen. Midt i før-bildet ser vi et større murhus med en ark med trekantet gavl på hjørnet. Dette er hjørnehusenet mellom Store Markevei og Smørsallmenningen, Store Markevei 27. Det er det samme huset vi ser ruinene etter midt på etter-bildet. Gavlen er borte, men vi ser fire skorsteiner stikke opp. Murhuset vi ser restene etter ytterst i venstre billedkant er huset med balkong og tre hvite pilastre rett bak barna i venstre billedkant på før-bildet.