Strandkaien 2b – Torgegården

Dokument 7a_165_2 Tegning 03_09_1927 3_DocID_20399747_Side_7_50%

Fasadetegning alternativ C, et av forslagene med to gavler. Tegnet av arkitekt Torgeir Alvsaker. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, BBA-0430.

 

Torgegården, Strandkaien 2b, ble tegnet av Torgeir Alvsaker i 1927. Bygget skulle inneholde butikker, lagre, kafé og kontorer, i tillegg til hotell eller pensjonat i 5. og 6. etasje. I kafélokalene i 2. etasje var det Kaffistova Ervingen som holdt til i mange år, før den ble nedlagt i 2003. Ellers hadde Vestlandske Salslag både kontorer, produksjon og utsalg her fra bygget sto ferdig i 1929. Det var byens største kjøttutsalg, og eksisterte frem til slutten av 1980-tallet. 

Huset har en enkel detaljering, med rene pussete veggflater. De få dekorative detaljene, som gavlene over vinduene i andre etasje og de dekorative murankrene, er i tråd med fasadeplanens retningslinjer for brannstrøket.  

Bygningen har to renessanseinspirerte trappegavler. Men det var ikke slik arkitekten egentlig ville ha det. Han tegnet bare en gavl på midten, men det ville ikke fasadekomiteen godta. De mente at bygningen da ble for dominerende i forhold til resten av kvartalet, siden gavler og synlige takflater burde ha en jevn fordeling i hele kvartalet.  

Arkitekten sendte inn flere ulike forslag, men foretrakk selv de med en gavl, fordi det harmonerte bedre med rommene bak. Fra tidlig på 1900-tallet hadde det vært et ideal at bygningens ytre skulle speile det indre. I denne etasjen lå det en festsal i midten, og Alvsaker mente at festsalen burde komme til uttrykk i fasaden gjennom et fremtredende midtparti, for eksempel en gavl. Løsningen med to gavler beskriver han som en tvangstrøye. 

Alvsaker nådde ikke frem med sin argumentasjon, og fasadekomiteen bestemte at løsningen med to gavler skulle danne grunnlag for utformingen av fasaden. Detaljene på gavlene er senere blitt noe endret, men tegningene med den endelige utformingen av detaljene ligger ikke i byggesaken.

 

Dokument 7bStrandkaien 2b_illustrasjon2_50%

Fasaden med en gavl, slik arkitekt Torgeir Alvsaker selv ville ha den. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, BBA-0430.

 

Strandkaien 2b_illustrasjon3_a_oppslag_60%

Brev fra Alvsaker der han argumenterer for versjonen med bare en gavl. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, BBA-0430.