Strandkaien 6 – Aasegården/Saltødegården

Dokument 8_ Strandkaien 6_60%

Arkitekt Erlend Trytis tegning av fasadeen til Strandkaien 6. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, BBA-0430.

 

En av de mest karakteristiske forretningsgårdene på Strandkaien er nr. 6. Den ble tegnet i 1927 av Erlend Tryti for gullsmed Magnus Aase, og sto ferdig i 1928. Bygget kalles nok i dag ofte Aasegården, etter byggherren, men ble opprinnelig kalt Saltødegården, i likhet med nabobygget. Saltødegården var en av dobbeltgårdene i dette området som brant i 1916, og gullsmed Aase holdt til i Saltødegården også før brannen. Bygningen inneholdt butikker, kafé, kontorer og to leiligheter.

Denne fine blåkopien av fasaden er hentet fra byggesaken i 1927. Fasaden i rødt og hvitt med kraftig markerte vinduskarnapper har en bølgende, rytmisk karakter som er ganske annerledes enn de fleste bygningene i brannstrøket. Inspirasjonen kan arkitekt Tryti ha hentet både fra samtidig nederlandsk arkitektur og fra eldre engelsk arkitektur. Første etasje er i naturstein, resten av bygget er i lett pusset og malt teglstein, mens karnappene er i lys puss med dekorative elementer. Vinduskarnappene løper sammenhengende oppover hele fasaden, og de to midterste danner en slags gavl øverst.

I byggesaken kommer det frem at gullsmed Aase på et tidspunkt ønsket å bygge midlertidig bare i tre etasjer, på grunn av usikre økonomiske forhold. Siden det var vanskelig å finne leietakere til de øverste etasjene mente han det var forretningsmessig uforsvarlig å bygge i full høyde. Tilbakemeldingene fra bygningsmyndighetene var negativ, og Aase trakk tilbake søknaden om alternativet med tre etasjer.