Sundt-bygget

Dokument 6a_166_627 Tegning 01_09_1971 6_DocID_20109706_Side_5

Sundt-byggets fasader mot Starvhusgaten og Ole Bulls plass. Denne tegningen er en nyere kopi av Griegs tegning, hentet fra en byggesak i 1971. På kopiene i den opprinnelige byggesaken fra 1936 er bygningen nesten ikke synlig. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, BBA-0430.

 

Få bygg i Bergen er så kjent som Sundt-bygget på Torgallmenningen. I dag er det fredet som et av Norges flotteste eksempler på funksjonalistisk arkitektur. Det nye varemagasinet for det gamle, veletablerte firmaet Sundt & Co ble tegnet av arkitekt Per Grieg. Det ble byggemeldt i 1936, og åpnet dørene for publikum i juli 1938. 

Til bygget hentet Per Grieg inspirasjon fra samtidig arkitektur i Nederland, der han var på studiereise med firmaets direktør Norill i 1936, for å studere moderne varemagasiner. Da Sundt-bygget ble byggemeldt var det bare tre år siden fasadeplanen ble formelt forlatt, og det var ikke gitt at et så moderne bygg ville bli godkjent i brannstrøket. 

I dag kan vi nesten ikke tenke oss Torgallmenningen uten akkurat dette bygget. Den vertikale virkningen av hjørnet danner et slags samlende punkt for den horisontale rytmen i fasadene på resten av allmenningen. Dermed fungerer bygget som den berømte prikken over i’en, eller kanskje nesten som et utropstegn? På toppen av den vertikale søylen, som er 35 meter høy, står en 3 meter høy statue av handelsguden Merkur. 

Typiske funksjonalistiske trekk ved bygget er de horisontale vindusbåndene, vinduene som trekkes rundt hjørnet, de hvite veggene og baldakinen over første etasje. De gir bygget et helt annet uttrykk enn det som ellers preger brannstrøket. Størst problemer var det å få godkjent baldakinen. I byggesaken ligger et interessant brev fra Norill, der han legger frem gode argumenter både for baldakinen over første etasje, men også for de lange sammenhengende vinduene. Begge deler var nødvendige av rent praktiske og funksjonelle hensyn, og han presiserer at de ikke brukes fordi de er moderne!

 

Torgalmenningen

Foto av Torgallmenningen med Sundt-bygget fra 1960-tallet. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967.

 

Første siden av Norills brev til Bergen formannskap. Arkivet etter Bygningssjefen, BBA-0430. Klikk på bildet for å lese hele brevet.

Første siden av Norills brev til Bergen formannskap. Arkivet etter Bygningssjefen, BBA-0430.

Klikk på bildet for å lese hele brevet.