Svanen

2015-12-10_10.04.13_inngangsdør

Inngangsportalen til Svaneapoteket. Utsnitt av fasadetegning. Arkivet etter arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø, BBA-2388.

 

Du har gjerne lagt merke til svanen over døren til Svaneapoteket? Den skal være støpt av metallrester fra branntomten. Sammen med portalen er den nesten en kopi av den gamle portalen med svane fra apotekbygningen som sto her før brannen. Ole Bulls bror, Andreas Bull, skal visstnok ha klatret ut vinduet og ridd på den gamle svanen som barn! De vokste begge opp i huset siden Ole Bulls far var apoteker på Svaneapoteket.

Men dette er ikke den eneste svanen du finner på apotekbygningen. Svanen er nemlig et sentralt motiv i det nye bygget. I arkivet etter arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø finner vi derfor en rekke flotte svanetegninger. I tredje etasje har fem av vinduene en flott omramming i huggen stein, og over disse vinduene er det en svane hugget ut i steinen.

Inne i apoteklokalene var det også flere svaner. I dag er dessverre publikumsrommet helt forandret, så bare tegningene kan fortelle om svanene som en gang var der, både på søylene og på flere av skapene. Og i trappeoppgangen til Strandgaten 6 var det svaner på heisdørene i alle etasjene.

 

IMG_3605_justert

Tegning av svanen som er hugget i stein i karnappene i tredje etasje. Arkivet etter arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø, BBA-2388.

 

2015-12-10_10.40.22_20

Svane på kapitelet på søylen i officinet, altså selve apoteket. Arkivet etter arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø, BBA-2388.

 

0045_60%

Svanen på heisdørene i trappeoppgangen i apotekbygningen, Strandgaten 6. Arkivet etter arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø, BBA-2388.

 

1531_60%

Informasjonstavlen i trappeoppgangen hadde også en svane. Arkivet etter arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø, BBA-2388.