Telefonkompaniets bygg i Veiten

T_0967_nr 57

Den ødelagte bygningen til Telefonkompaniet i Veiten vinteren 1916. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967.

 

I dag står det igjen ett eneste bygg fra den gamle byen før 1916. Det er bygget som i dag har adresse Markeveien 1, men som den gang hadde adresse Veiten 1. Bygningen lå i krysset mellom Veiten og Veitesmuget, slik at Veitesmuget gikk oppover fra Veiten der Markeveien går i dag. Den buete fasaden skaper en liten plass foran bygningen, og denne plassen er egentlig en liten flik av den gamle Veiten.  

Veiten 1 ble tegnet i 1912 av arkitektene Einar Oscar Schou og Schak Bull for Bergens Telefonkompani. Planene ble tegnet av Bull og fasaden av Schou, som vant en arkitektkonkurranse om fasaden. Det er en nybarokk bygning med detaljer i grovhuggen naturstein.  

Bygget ble skadet i brannen, og fasaden sto igjen som et tomt skall. I programmet for reguleringskonkurransen står det at bygget i utgangspunktet skal bli stående, men at det også kan bli revet dersom gode løsninger viser at det er nødvendig. Bygget ble til slutt beholdt og inkorporert i den nye byen. Det ble gjenoppbygget av Schou i 1918.

Ved gjenoppbyggingen ble den høyre delen av fasaden endret, og lagt parallelt med det nye gateløpet. Opprinnelig lå den langs Veiten, altså i fortsettelsen av resten av fasaden. Her ligger hovedinngangen til bygningen. Nedenfor ser du Schous tegning av denne inngangsportalen.

 

1861_50%

Hovedinngangen til Telefonkompaniets bygg i Veiten. Schous konkurranseutkast. Arkivet etter arkitekt Einar Oscar Schou, BBA-2107.

 

 

IMG_6349

Huset med den buete fasaden på høyre side er Markeveien 1b, tidligere Veiten 1. Dette er det eneste bygget som står igjen i brannområdet fra før 1916. Foto: Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv.