Tinghus og rådhus

bybrann-1916_red_Side_6_40%

Kart som viser byens nye kvartaler. Offentlige bygninger mer merket med mørk rød/burgunder farge. Arkivet etter reguleringsvesenet i Bergen, A-0967.

 

I forbindelse med reguleringen ble det satt av plass til nye offentlig bygninger, først og fremst tinghus og rådhus. På kartet er de offentlige bygningene markert med en mørk rød/burgunder farge. I dag ligger både rådhuset og tinghuset der de ble plassert i reguleringsplanen. Men vi ser at rådhuskvartalet også inkluderte tomten der gamle brannstasjonen fortsatt står. Senere overtok staten også andre tomter, slik at det ble bygget både ny telegraf og nytt posthus i brannstrøket. 

På kartet kan vi også legge merke til at deler av Marken og bebyggelsen på vestsiden av Lille Lungegårdsvann er tatt med i reguleringsplanen. Lilienberg og Greve la nemlig også frem forslag til en mer omfattende reguleringsplan, der også enkelte områder utenfor brannstrøket ble regulert med ny og moderne bebyggelse. Selv om kommunen mente at reguleringen av Marken var positiv, ble den ikke tatt med i den formelle innstillingen.  

En annet bygg som inngikk i reguleringskonkurransen, var en torghall på Strandkaien. Den ser vi også på kartet, men den ble aldri bygget. Ideen om en torghall har vært oppe flere ganger senere, men først nesten hundre år etterpå ble den såkalte Mathallen bygget, og da i samme område som torghallen var planlagt etter 1916.