Torgallmenningen før 1916

Album med "Bergensbilder" fra slutten av 1850 tallet til rundt 1910.

Torgallmenningen i 1902. Fotograf Knud Knudsen. Arkivet etter Formannskapet i Bergen, BBA-0003.

 

Torgallmenningen var sentral i byen også før 1916. Allmenningen ble anlagt etter bybrannen i 1702, og i 1764 beskriver borgermester Meyer allmenningen som byens mest «fornemme» allmenning i sin Bergensbeskrivelse. Etter brannen ble den gamle Torgallmenningen likevel beskrevet som et bratt brannbelte med tilfeldig bebyggelse langs sidene, og ikke noen virkelig plass.  

Frem til slutten av 1800-tallet var allmenningen hovedsakelig omkranset av lave trehus. På det høyeste punktet sto først fontenen «Vandkunsten», som ble satt opp i 1855, og fra 1868 Christie-statuen. I løpet av de siste tiårene på 1800-tallet endret allmenningen karakter. Mange av de gamle lave trehusene, noen med murfasader, ble revet og erstattet med store forretningsgårder i mur. De var inspirert av den internasjonale historismen, med detaljer fra ulike stilepoker, og med tårn og spir på hjørner og gavler.  

Torgallmenningen fikk beholde sin plassering også i reguleringsplanen etter 1916. Planen la imidlertid vekt på å gjøre allmenningen om fra en bred gate til en skikkelig offentlig plass. Den fikk derfor en enda viktigere posisjon som byens sentrum etter 1916.

 

 

Album med "Bergensbilder" fra slutten av 1850 tallet til rundt 1910.

Torgallmenningen sett fra Ole Bulls plass ca. 1900. Holdts Hotel i venstre billedkant, på hjørnet mot Logegaten. Fotograf: Knud Knudsen. Arkivet etter Formannskapet i Bergen, BBA-0003.