Torgallmenningen

Torgallmenningen før brannen. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967. Fotograf Mittet, 1910-1915.

Torgallmenningen før brannen. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967. Fotograf Mittet, 1910-1915.

 

Torgallmenningen etter brannen. Arkivet etter Stadsingeniøren, BBA-0193. Fotograf ukjent, januar 1916.

Torgallmenningen etter brannen. Arkivet etter Stadsingeniøren, BBA-0193. Fotograf ukjent, januar 1916.

 

Disse bildene viser forretningsgårdene på nordsiden av Torgallmenningen, men utstnittet er litt ulikt på før- og etter-bildet. På før-bildet ser vi Strandgaten ta av helt nede i høyre hjørne av bildet. På hjørnet mellom Torgallmenningen og Strandgaten ligger Ellingsens store forretningsgård, og ved siden av Telefonkompaniets gamle bygg med alle ledningene på taket. Mellom Ellingsen og Telefonkompaniet ser vi den smale åpningen til Damsmuget (også kalt Dampesmuget). På etter-bildet ser vi Strandgaten ta av til høyre omtrent midt i bildet. Av Ellingsens store gård er nå ruinene revet og bare det innerste hjørnet står igjen. Den eneste gjenkjennelige bygningen på bildet er skallet etter telefonsentralen.