Kvinnesaksforeningen og brannen

1988_60%

Referat fra generalforsamlingen til Bergen kvinnesaksforening, 24. februar 1916. Arkivet etter Bergen kvinnesaksforening, BBA-3056.

Klikk på bildet for å lese hele referatet.

 

Små historier om virkningen av brannen kan vi finne i flere arkiver. En av foreningene som ble berørt av brannen var Bergen Kvinnesaksforening. Som flere andre foreninger mistet kvinnesaksforeningen deler av sitt arkiv i brannen, bl.a. møtebøkene. Den eldste møteprotokollen som finnes i arkivet starter med generalforsamlingen 24. februar 1916. To av foreningens sentrale medlemmer mistet sine hjem i brannen, og sannsynligvis var dokumentene oppbevart hjemme hos en av dem.

I referatet fra generalforsamlingen en måned etter brannen kan vi lese om fru Hambro, et av styremedlemmene, som hadde bedt om ikke å bli gjenvalgt, fordi hun «på grunn av de oprivne forhold for tiden følte sig aldeles rotløs». Nicoline Hambro var enke etter Edvard Hambro, som hadde grunnlagt Hambro skole. Både skolen og hjemmet deres, som lå rett bak skolen, i Muségaten 5, gikk tapt i brannen. På møtet talte foreningens formann, Fanny Schnelle, for fru Hambro og håpet at hun snart «baade legemlig og aandelig» ville komme over virkningen av den fryktelige brannkatastrofen.

Foreningens arbeid var ellers hemmet hele året etter brannen. Det kommer frem i årsmeldingen for 1916-17. Årsaken var «de usedvanlig vanskelige forhold» alle arbeidet under, særlig med ettervirkningene av brannen. Formannen Fanny Schnelle hadde også vært en av dem som hadde mistet hjemmet sitt i brannen. Ligningsprotokollene viser at hun bodde i Engen 6, hjørnehuset mellom Engen og Fortunen. På grunn av den situasjonen hun var i etter brannen hadde hun vært borte fra byen store deler av året, og hun hadde derfor ikke kunnet jobbe så mye for foreningen som ønskelig.

 

1990_60%

Første siden fra årsmeldingen for 1916-17 for Bergen kvinnesaksforening. Arkivet etter Bergen kvinnesaksforening, BBA-3056.