Byens utforming

I forbindelse med reguleringen ble det satt av plass til nye offentlig bygninger, først og fremst tinghus og rådhus.

I reguleringsvesenets forhandlingsprotokoll finner vi referatet fra møtet 22. juni 1917, der fasadeplanen ble lagt frem for reguleringskommisjonen.

Torgallmenningen

I den nye reguleringsplanen for byen ble Torgallmenningen gitt en sentral posisjon. Den skulle være et vakkert sentrum i et moderne forretningsstrøk.

I arkivet etter reguleringsvesenet finnes fem tegninger av Finn Berner til Torgallmenningen. I tillegg til pastellen fra 1922 finnes fire akvareller fra 1930-tallet.

Hus i byen

Svaneapoteket, Strandgaten 6

Du har gjerne lagt merke til svanen over døren til Svaneapoteket? Den skal være støpt av metallrester fra branntomten.

Kroepeliengården, Strandgaten 18

Kroepeliengården var et innholdsrikt bygg. I tillegg til butikker, kontorer og leiligheter inneholdt det både dansesal, kafé og kringkastingsstudio!