En brannherjet by

Bilder fra den brannherjete byen fra arkivene etter brannvesenet, reguleringsvesenet, stadsingeniøren og formannskapet.

Hjelp til de brannlidte

De husløse

Brakkebyen

Etter brannen vokste det ganske raskt frem en midlertidig brakkeby i sentrum, med lokaler for de mange hundre virksomhetene som var gått tapt.

Gartnerbrakken lå i byparken, langs parkens kortside mot Starvhusgaten. Den ble reist av åtte av byens brannlidte gartnere.

Byen ryddes