Om nettutstillingen

Nettutstillingen «Bergensbrannen 1916 – Byen som reiste seg fra ruinene» er en del av Bergen byarkivs formidlingsprosjekt «Bergensbrannen 1916». Prosjektet er byarkivets markering av at det i 2016 er 100 år siden den store bybrannen i Bergen 15.-16. januar 1916. Nettutstillingen henter frem dokumenter fra arkivene som forteller om brannen og gjenreisningen. I prosjektet inngår også en rekke nye artikler i vårt nettbaserte oppslagsverk oVe om ulike emner knyttet til bybrannen. Det er også lagt inn lenker mellom nettutstillingen og oVe.

Utstillingens idé og konsept er utviklet av Mona Nielsen og Ingfrid Bækken, innholdet i nettutstillingen er laget av Ingfrid Bækken, artiklene i oVe er skrevet av Mona Nielsen, design og utvikling av nettside er utført av Olav Alexander Mjelde, med innspill fra Ingfrid Bækken og Anders Nilsen. Nettredaktør for Bergen byarkiv er avdelingsleder Ragnhild Botheim, ansvarlig redaktør er byarkivar Jan Tore Helle.

Nedenfor finner du en oversikt over artikler om bybrannen i oVe, samt en oversikt over litteratur og arkiver som er brukt.

Artikler i oppslagsverket oVe

Om brannen

Om hjelpearbeidet

Om forberedelsene til regulering

Om regulering og arkitektur

Om gjenoppbyggingen

Litteraturliste

Den sentrale boken om bybrannen og tiden etterpå er Oscar Ihlebæks bok Bergensbrannen 1916, utgitt i 1958. Ihlebæk gikk gjennom de kommunale arkivene, og skrev en grundig og detaljert beretning om brannen og gjenreisningen. Boken er digitalisert av Nasjonalbiblioteket og kan leses på Internett.

Den viktigste litteraturen som ellers er brukt i arbeidet med utstillingen er følgende:

 • Bye, Mette: «Der Individialismus im Stadtebau» fra skjematisk regulering til stedstilpasset byplanlegging. En studie av bergenske byplaner i lys av tysk fagtradisjon 1880-1925. Hovedfagsoppgave i kunsthistorie. Universitetet i Bergen. 1998.
 • Byggverk i Bergen. En vandring i byarkivets tegninger og foto. Bergen Byarkivs skriftserie A, nr. 9, 2012.
 • Extractum. 400 år med apotek. Utstillingskatalog, 1995.
 • Greve, Georg: Reguleringen av brandstrøket i Bergen og dets foreløbige arkitektoniske utforming. Særtrykk av artikkel i «Kunst og kultur» nr.1, 1918, utgitt av fasadekomiteen for brannstrøket.
 • Gjerstad, Jo og Staalesen, Gunnar: Da byen brant. Bergensbrannen 1916. Bergen, 2015.
 • Indahl, Trond, Torvanger, Åse Moe, Hofstad, Erlend og Valand, Espen: Hus i Bergen. Bergen 2005.
 • Roald, Hans Jacob: Byplanen. En historie om utviklingen av Bergen By. Bergen 2010.

Ytterligere litteraturoversikter finnes under de ulike artiklene i oppslagsverket oVe (se over).

Arkiver

Utstillingen viser dokumenter fra en rekke av Bergen byarkivs arkiver. Opplysninger om hvilke arkiver de ulike dokumentene er fra finner du i billedtekstene i utstillingen. Ofte har vi også hentet opplysninger til artiklene fra de samme arkivene.

Følgende arkiver er brukt i utstillingen:

 • BBA-1181 Brannvesenet
 • BBA-0193 Stadsingeniøren
 • BBA-0967 Reguleringsvesenet
 • BBA-1673 Vann- og kloakkvesenet
 • BBA-0430 Bygningssjefen
 • BBA-0175 Skjønnskommisjonen for bygningssaker
 • BBA-0511 Rådmannen for 4. avdeling.
 • BBA-0661 Tomtefordelingskomiteen
 • BBA-0003 Bergen formannskap
 • BBA-1454 Hjelpekomiteen for brannlidte 1916
 • BBA-2695 Byggprosjektavdelingen
 • BBA-0513 Byarkitekten
 • BBA-0246 Kartsamling fra flere etater
 • BBA-0983 Oppmålingsvesenet
 • BBA-1209 Ligningsvesenet
 • BBA-1674 Veivesenet
 • BBA-2107 Arkitekt Einar Oscar Schou
 • BBA-2388 Arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø
 • BBA-2809 Bergen Byarkivs småtrykksamling
 • BBA-3056 Bergen Kvinnesaksforening

Kontaktinformasjon

Bergen byarkiv
Tlf: 55566283
Bergen kommune – Innbyggerhjelp