Hagebyer og hageforsteder

Det var engelskmannen Ebenezer Howard som rundt 1900 lanserte en teori om å opprette hagebyer som alternativ til industribyenes vekst. Som følge av industrialiseringen hadde mange flyttet inn til storbyene for å få arbeid, noe som resulterte i storbyer med overbefolkede slumområder med elendige sanitære forhold og høy dødelighet. Howard ønsket å forene det beste […]

Utvalgte artikler


Munin var elevsamfunnet ved Hambros skole i Bergen. Hambros skole var byens største private skole, opprettet av Edvard Isak Hambro i 1878. Svært mange høyere skoler landet over hadde slike elevsamfunn, og har det fortsatt, som f.eks. Bergen Katedralskoles elevsamfunn Hugin. Hambros skole brant i bybrannen i 1916, og ble nedlagt etter det. Dermed opphørte […]

Les mer

Dale Kraftstasjon. Tegning av Arent Greve datert 20. januar 1926.

Dale kraftstasjon i Vaksdal kommune ligger nederst av kraftverkene i Bergsdalsvassdraget. Vannfallet i Bergsdalselven har vært industrielt utnyttet siden Dale frabrikker anla en tekstilmølle på stedet i 1879. I dag produserer kraftstasjonene Dale, Fosse, Kaldestad og Hodnaberg elektrisk energi ved at vann strømmer gjennom turbiner. Høydeforskjellen mellom vannet før og etter turbinene gir et energipotensial […]

Les mer


Broåpningsprotokoller er førte oversikter over broåpning for passerende båter gjennom løpet ved Lillestrømmen og ved Nygårdsstrømmen. Protokollene ble ført av Bergen havnevesen som administrerte broåpningen. Lillestrømmen er det tidligere sundet mellom Lille og Store Lungegårdsvann. Her bygde Havnevesenet i 1867-1868 en svingbro av jern, Strømbroen. Båttrafikken gjennom sundet pågikk helt til Lillestrømmen ble fylt igjen […]

Les mer

Blåkopi av fasade med felles inngangsparti mot Thor Møhlensgate. Lokaler for kolonialbutikk og eget bakeri var også en del av første byggetrinn.

Trikkebyen er benevnelsen på et særegent boligområde på Møhlenpris i Bergen som består av to boligkomplekser bygget henholdsvis 1914 og 1924. Bygningene ligger i umiddelbar nærhet av den gamle Trikkestallen som nå er teknisk museum. Begge byggetrinn er tegnet av Olaf Jahnsen som også var ansvarlig byggmester. Olaf Jahnsen var fra før engasjert av typografene som hadde etablert byens første kooperative byggeselskap (se Typebyen) […]

Les mer


Den første arbeidsstuen for barn var etablert i 1886 i Oslo. Som mange andre sosiale tiltak på den tiden ble også arbeidet med etablering og drift av arbeidsstuer for barn til en landsomfattende bevegelse med et større overbyggende samfunnsmål. I Bergen kom den første arbeidsstuen for barn i 1905. Det var Stølens arbeidsstue. Deretter fulgte Nygaards arbeidsstue. Den ble etablert i 1908 […]

Les mer