Frøknene Holwecks gutteskole og M. Heibergs gutteskole

Susanne Holweck. Ukjent år og fotograf. Fra skolens arkiv. I skolens matrikkel er det registrert at søstrene Susanne (1822 – 1911) og Elise (Elisabeth. 1821 – 1896) Holweck startet skolen den 7. januar 1857. Den startet som en privat skole for gutter mellom 6 til 9 år. Skolen fungerte som en forskole til middelskolen, og […]

Utvalgte artikler


Susanne Holweck. Ukjent år og fotograf. Fra skolens arkiv. I skolens matrikkel er det registrert at søstrene Susanne (1822 – 1911) og Elise (Elisabeth. 1821 – 1896) Holweck startet skolen den 7. januar 1857. Den startet som en privat skole for gutter mellom 6 til 9 år. Skolen fungerte som en forskole til middelskolen, og […]

Les mer

Herudi angaaende Hans Tanks Sidste Villie og Nogle Erindringer

Arkivet etter Hans Tank og Hustru Maria Tanks legat (Tanks legat A-0198), er ett av mange legat som er oppbevart ved Bergen byarkiv. I legatets statutter datert 31. mai 1805 fremkommer at legatet skulle «bestyres av formannskapet», og at regnskap for gravstedfondet skulle avlegges av Kirkevergen direkte til Stiftsdireksjo nen og forvaltes av overformynderiet. Hans […]

Les mer


Bøyebøker er havneavgiftsprotokoller ført av Bergen havnevesen. Avgift ble betalt for benyttelse av bøyer, dvs. en flytende forankret gjenstand som benyttes til fortøyning eller som sjømerke. Havneavgifter er avgifter som kreves av fartøy og varer i et fastsatt avgiftsområde med hjemmel i lov og i samsvar med gjeldende forskrifter. På begynnelsen av 1600-tallet ble det […]

Les mer


En bøye er en flytende forankret gjenstand som benyttes til fortøyning eller som sjømerke. Siden middelalderen ble det tatt i bruk ringer og bøyer langs leden for feste av fartøy til brygge eller til land som tilflukt i uvær. Bøyene var i tillegg losse- og lasteplass, samt ventestasjoner for fartøyer som skulle til brygge. På begynnelsen […]

Les mer

Passbilde fra 1918, her fra pass utstedt i Bergen mai 1920

  Olaf Jahnsen var en av de mest sentrale arkitekter i Bergen i tiden omkring første verdenskrig, spesielt innenfor sosial boligbygging. Han ble født i Bergen i 12. mars 1878. Etter middelskole var han assistent ved Johan Fayes arkitektkontor, fikk tegneundervisning på aftenskole og var i lære i snekker-, tømrer- og murerfaget før han tok den 3-årige tekniske skolen. Han jobbet så hos arkitekt Edvard Madsen og i firmaet Ottesen […]

Les mer

Liste over emigranter som dro videre til Amerika i august 1818.

25. september 1817 søkte det hollandske skipet «de Zee Ploug» (noen ganger skrevet som «de Zee Plog» eller «de Zee Ploeg») nødhavn ved Skjelanger ytterst på Holsnøy. Skipet var på vei fra Amsterdam til Amerika med ca. 500 emigranter fra Würtemberg om bord. Skipet kom ut for storm i Nordsjøen og mistet deler av riggen […]

Les mer