Oppslagsverket oVe

<oVe> skal hjelpe deg å finne informasjon ved Bergen Byarkiv og Arkivest. Oppslagsverket tar utgangspunkt i utvalgte emner som vi har informasjon om, og i hva slags opplysninger som er tilgjengelige. Her finner du også enkelte arkivlister og noe digitalisert materiale.

Utvalgte artikler


Bergen parkeringsselskap feiret i 1999 25-års jubileum. Bildet er hentet fra jubileumsskriftet I løpet av 1960-årene ble trafikkforholdene i Bergen gradvis forverret og de kommunale myndighetene satte derfor i gang tiltak som tidsbegrenset parkering og parkeringsforbud i en rekke gater. I 1973 vedtok bystyret å opprette et parkeringsselskap for Bergen, og allerede året etter kom Bergen […]

Les mer


Åsanes kommunevåpen ble tatt i bruk på 1960-tallet, men ble aldri offisielt godkjent før kommunen ble innlemmet i Bergen i 1972. Åsane herred, senere Åsane kommune, var en kommune nord for Bergen, som ble innlemmet i Bergen ved kommunesammenslåingen i 1972. Kommunen ble skilt ut fra Hamre herred fra 1. januar 1904. Kommunen tilsvarer området […]

Les mer

Bergen Turlag

Private hyttebøker havner sjelden i arkivene. Når bedrifter og organisasjoner leverer inn sine arkiver, følger de imidlertid gjerne med. Her kan man lese om generasjoners fritid og aktiviteter på hyttetur, enten det er fiskelykke, kaggetømming eller solnedgang. Hyttebøker er en verdifull kulturhistorisk kilde til å forstå menneskers dagligliv og fritid.

Les mer