Hagebyer og hageforsteder

Det var engelskmannen Ebenezer Howard som rundt 1900 lanserte en teori om å opprette hagebyer som alternativ til industribyenes vekst. Som følge av industrialiseringen hadde mange flyttet inn til storbyene for å få arbeid, noe som resulterte i storbyer med overbefolkede slumområder med elendige sanitære forhold og høy dødelighet. Howard ønsket å forene det beste […]

Utvalgte artikler


Med feriekoloni menes sommerferiehjem for barn. Forløperen til feriekoloniene i Bergen var «Komiteen for skolebarns ferieophold paa landet», opprettet i 1882. Komiteen hadde som formål å sende flest mulig skolebarn til fritt landopphold. De første årene greide komiteen å hjelpe ca. 2000 skolebarn årlig. Reise og opphold ble finansiert gjennom bidrag fra Bergens Samlag, Bergens Sparebank, gaver og frivillig […]

Les mer


Det er sagt at bergenserne elsker store arrangementer, enten det er festligheter, jubileer, messer eller opptog. Folk går mann av huse, fyller gater og forsamlingslokaler, går i prosesjoner og opptog, fråtser i smaksprøver, klatrer i klatrestenger, kappror, kler seg ut, holder taler og synger Bergenssangen. Slik aktivitet blir det også arkiv av, og mange arrangementskomiteer […]

Les mer

Projekt til nyt folkebad i Bergen

Fra annen halvdel av attenhundretallet og et godt stykke utover på 1900-tallet ble det anlagt offentlige bad i de fleste byer i Norge. Meningen med dette var å fremme sunnhet og god hygiene blant befolkningen. Fra 1950-tallet opprettet en rekke kommuner offentlige svømmehaller, gjerne i tilknytning til andre former for badeanlegg.  Rundt 1840 ble det første offentlige badet i […]

Les mer


De første ansatser til faglig organisering i Bergen fant sted på 1870-tallet, men det var først i 1885/86 med Sophus Pihls innsats at fagorganisering slo igjennom her. Med fagorganisering mener vi her organisering/sammenslutning av arbeidstakere. Disse organisasjoner håndterer arbeidstakeres (arbeidsselgeres) rettigheter i forhold til arbeidsgivere (arbeidskjøpere). Noen er knyttet til Landsorganisasjonen (LO), andre er uten partipolitisk […]

Les mer