Oppslagsverket oVe

<oVe> skal hjelpe deg å finne informasjon ved Bergen Byarkiv og Arkivest. Oppslagsverket tar utgangspunkt i utvalgte emner som vi har informasjon om, og i hva slags opplysninger som er tilgjengelige. Her finner du også enkelte arkivlister og noe digitalisert materiale.

Utvalgte artikler


Turn- og idrettsforeningen Viking ble offisielt stiftet av tolv arbeiderklassegutter den 17. mai 1892. Foreningens opprinnelige navn var Idrætsklub Viking, men dette ble endret til det nåværende i 1911. Forkortelsen TIF Viking er vanlig å bruke skriftlig, og muntlig kun Viking. De første årene drev foreningen med turn, skyting med salongrifle, roing, løp, fjellturer og […]

Les mer


Kvinnehistorie som forskningsdisiplin vokste frem på 1960 og -70 tallet og omfatter studier av kvinnens samfunnsmessige stilling og rolle. I Skandinavia har feltet vært preget av den retning danske Nynne Koch ga det. Hun benevnte feltet «feminologi» som hun definerte slik: «Feminologi er et nyt ord … Det betegner studiet af kvindens situation i videste […]

Les mer

Fagforeningsveteraner samlet foran hovedhuset på Skorpen Feriehjem i 1955. Ukjent fotograf.

Det norske Postmannslag ble stiftet i Kristiania den 24. februar 1884 under navnet «Postfunktionærenes Forening, Christiania». Det første norske postmannsmøte ble avholdt i 1892 og sakene dreide seg om lønninger, arbeidstid, ferier, uniformsspørsmålet og elev-vesenet. Foreningen endret navn i 1893 til «Det norske Postmannslag» (DNP), og organisasjonen ønsket å inkludere postfolk fra alle kanter av landet. Bergen […]

Les mer


Voorbode var navnet på den nederlandske tråleren som eksploderte ved Festningskaien 20.april 1944. Skipet ble bygd i 1903 og var opprinnelig brukt som fiskebåt. I 1943 ble båten beslaglagt av tyskerne for å brukes til påkrevde kysttransporter. I april 1944 var skipet på vei fra Oslo til Kirkenes med sprengstoff (dynamitt, fenghetter, lunter) da det oppstod en skade i […]

Les mer


Adressesystemet i Bergen var helt frem til 1880-årene et helt annet enn i dag. Det ble ikke brukt gatenavn og husnummer, men byen var isteden delt opp i nummererte strøk, eller roder. Innenfor hver enkelt rode var husene igjen nummerert. Tidligere adresse på Ladegårdsgaten 38 var f.eks. Rode 24, nr. 196. Systemet med roder ble trolig innført allerede på […]

Les mer