Oppslagsverket oVe

<oVe> skal hjelpe deg å finne informasjon ved Bergen Byarkiv og Arkivest. Oppslagsverket tar utgangspunkt i utvalgte emner som vi har informasjon om, og i hva slags opplysninger som er tilgjengelige. Her finner du også enkelte arkivlister og noe digitalisert materiale.

Utvalgte artikler


Et av tiltakene som ble iverksatt under 2. verdenskrig i forbindelse med luftangrep var opprettelsen av katastrofeutvalg. Slike utvalg skulle opprettes i alle luftvernkretser som hadde egne innkvarteringssjefer og være innkvarteringssjefens lokale kontakt. Katastrofeutvalgene skulle i tilfelle katastrofer på grunn av krigshandlinger eller annet bl.a. ha ansvar for å samle, transportere og innkvartere husløse i […]

Les mer


Det sivile luftvern i Norge På begynnelsen av 1930-tallet begynte man for alvor å se behovet for å beskytte sivilbefolkningen mot luftangrep og andre krigshandlinger og i 1936 ble det vedtatt en lov om «foranstaltninger av ikke-militær art mot luftoverfall». Den spanske borgerkrigen skapte fortgang i oppbyggingen av et sivilt luftvern i Norge. Våren 1937 […]

Les mer

Bergen Turlag

Private hyttebøker havner sjelden i arkivene. Når bedrifter og organisasjoner leverer inn sine arkiver, følger de imidlertid gjerne med. Her kan man lese om generasjoners fritid og aktiviteter på hyttetur, enten det er fiskelykke, kaggetømming eller solnedgang. Hyttebøker er en verdifull kulturhistorisk kilde til å forstå menneskers dagligliv og fritid.

Les mer


Fana og Ytrebygda kulturkontor ble opprettet 1.1.1991, da de daværende kommunale ungdomskontorene i Bergen ble innlemmet i kommunes kulturavdeling, som et ledd i en endringsprosess i Kommunalavdeling for fritid, kultur og kirke. Bakgrunnen for omorganiseringen var å utvide virksomheten innen kulturfeltet, bl.a. ved å delegere ansvar og myndighet fra sentralt nivå til bydelsnivå. Endringen medførte […]

Les mer


Bergen og Laksevåg spesielt ble sentral for tyskernes krigføring med ubåter. Dette førte til en storstilt byggevirksomhet både innenfor bygrensene og i de tidligere omegnskommunene. Kort tid etter okkupasjonen ble det bygd hundrevis av brakker for å huse de mange tyske soldatene. Brakkeleire ble reist  i Eidsvåg, Åstvedt, Garnes, Unneland, ved Nattland, Ulsmåg, Stend, Skjold, Knappen, Mindemyren,  […]

Les mer