Hva

For at ligbrenning skal finde sted.. (A-3062)
«For at ligbrenning skal finde sted..» (A-3062)

Kremasjon innebærer at liket brennes ved ca. 1000 grader Celcius og etterlater en sølvgrå aske. Kremasjon måtte kreves i en siste viljeserklæring som er bekreftet av to vitner.

Kremasjonssaken ble fremmet gjennom kremasjons- eller likbrendingsforeninger fra slutten av 1800-tallet. Bergens likbrendingsforening arbeidet for saken fra 1893. De første årene måtte likene sendes til Göteborg for å kremeres. Bergen fikk Norges første krematorium i 1907.

Hvor

Tilkjendegivelse (A-3062)
«Tilkjendegivelse» (A-3062)

Opplysninger om likbrenning finnes i arkivet etter Bergens likbrendingsforening (A-3062). Arkitekt Schak Bull var foreningens første formann, og disse papirene ble funnet blant hans etterlatte arkivsaker.

I arkivet etter Bergen kommune, Kirke- og begravelsesvesenet finnes noe materiale vedr. utbygging av krematoriet på Møllendal.

Hvilke opplysninger

Gjennom det lille arkivet etter Bergens likbrendingsforening kan en finne navnene på dem som hadde undertegnet «Tilkjendegivelse» om kremasjon, vitnenes navn, samt erklæringens ordlyd. Materialet dekker årene 1893-1914.

Norges dokumentarv

Dokumenter fra Bergens likbrendingsforening, byggekomité og Byarkitektens arkiv om bygging av Møllendal krematorium, og kremasjonsprotokoller fra Gravferdsmyndigheten er ført inn i registeret Norges dokumentarv. Dette kan du lese mer om her. 

Lover mv. knyttet til emne

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Lister og referanser

  • Henvisning til materialet er A-3062 F 1
Skriv ut artikkel

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *