Hva

Fasade og plan av enebolig for Sigurd Brækhus, Skansemyren, Bergen, utført av arkitekt Ole Landmark i 1918. Utsnitt av større tegning. Fra arkivet etter Ole Landmark.

Arkitekttegninger er tekniske beskrivelser av byggverk i plan, snitt, fasader og detaljer, samt perspektiv. Arkitekttegninger kan finnes både som originaler og kopier. Originalene ligger som regel i arkitektens eget arkiv, mens kopiene gjerne finnes i arkiver knyttet til byggesaksbehandling eller i arkivet etter byggherren. Med arkitekttegninger menes i disse tekstene originaltegninger av hus og anlegg, som vi bl.a. finner i de arkitektarkivene som er avlevert til Byarkivet. For kopier av tegninger, se Bygningstegninger. For oppmålingstegninger av eldre hus, se Bygningstegninger, oppmålinger.

Hvor

Bergen byarkiv har mottatt ca. 50 arkitektarkiver, hovedsakelig etter arkitekter som har virket i Bergen fra 1920-årene og frem til i dag. De fleste av arkitektarkivene inneholder tegningsmateriale. For en oversikt over hvilke arkiver dette dreier seg om, se Lister og referanser nedenfor.

Originaltegninger av bygninger utført av en kommunalt ansatt arkitekt vil først og fremst ligge i arkivet etter Byggprosjektavdelingen.

Hvilke opplysninger

Noen av arkitektarkivene består kun av fragmenter av det arkivmaterialet som en gang må ha eksistert, mens over 20 arkiver er nokså komplette med korrespondanse, avtaler, regnskapsmateriale, fotografier og tegningsmapper for hver enkelt bygning. Her kan vi ofte finne skisser og diverse utkast, samt grunnplaner, fasader, snitt, perspektiver og detaljtegninger. Geografisk dekker tegningsarkivene ofte hele landet, men med hovedvekt på Bergen.

Arkitektarkivene blir brukt både i forskningsøyemed og i forbindelse med arkitekt- og byggevirksomhet. I arkitektarkivene kan vi f.eks. finne tegninger av hus som det ikke finnes tegninger av i Byggesaksarkivet, i tillegg til at arkivene ofte inneholder langt flere tegninger, f.eks. ulike skisser og utkast, detaljtegninger av eksteriør og interiør, møbler o.l.

Klausulering og tilgang

Mange av arkitektarkivene er kun deponert ved byarkivet, og flere av eierne ønsker en viss kontroll med bruk av arkivene. Det er vanligvis ikke knyttet noen klausuler til kunsthistorisk og arkitekturhistorisk bruk, men bruk knyttet til arkitekt- eller byggevirksomhet krever godkjenning fra den som har disposisjonsretten over arkivet. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Bergen byarkiv.

Gatedør, Breidablikkveien 1, utført av arkitekt Daniel Muri 1924. Utsnitt av større tegning.

Ved bruk av tegningskopier til kommersiell bruk, f.eks. ved publisering eller arkitekt- og byggevirksomhet, kan kunden måtte betale en egen arkivavgift.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

I flere arkitektarkiver er tegningsmappene registrert under navnet på byggherren, og ikke etter gateadresse, f.eks. «Villa for direktør NN, Fjøsanger, 1926.» Det vil derfor lette fremfinningen om en ved bestilling av tegninger opplyser byarkivet om navnet på byggherren, samt byggeår.

Problemer

En rekke arkitektarkiver har dessverre gått tapt. Dette gjelder f.eks. arkivene etter arkitekt Schak Bull og arkitekt Jens Zetlitz Kielland.

Opplysninger hos andre

I Norge er det stort sett Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo, Bergen byarkiv og ArkiVest som oppbevarer arkiver etter arkitekter. En lang rekke arkitektarkiver er også i privat eie.

Tegninger etter arkitektprofessorer ved NTH finnes hos Spesialsamlingene, UBiT, NTNU.

Statsarkivet i Trondheim, avd. for privatarkiv har også en del arkitektarkiver.

Det historiske arkitekt(ur)arkivet til NSB befinner seg i Riksarkivet.

Lister og referanser

Arkitektarkiver oppbevart ved Bergen byarkiv pr. 01.03.2024:

Skriv ut artikkel

Skrevet av

44 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *