Hva

Vitnemål er den bekreftelsen som en elev får tildelt etter bestått eksamen etter endt skolegang. Vitnemålet skrives ut av den enkelte undervisningsinstitusjon på grunnlag av sine eksamensprotokoller. Signaturen bekrefter at karakterene er i overensstemmelse med elevens kunnskaper og prestasjoner.

Byarkivet har ingen vitnemål, de er utdelt til de enkelte elevene. Vi kan heller ikke skrive ut et nytt vitnemål, men den enkelte elev kan få en utskrift fra eksamensprotokollen foretatt ved Byarkivet. Signaturen bekrefter her kun riktig avskrift fra protokollen. Utskriften brukes som erstatning for vitnemålet, dersom dette er gått tapt.

Hvor

Der er eksamensprotokoller i skolearkivene. Se forøvrig skole.

Hvilke opplysninger

Eksamensprotokollen inneholder de karakterene som eleven har oppnådd som

 • standpunktkarakter gjennom skoleåret,
 • karakterer oppnådd ved særskilt prøve – eksamen
 • eventuelle merknader som er gjort av skolen

Lover mv. knyttet til emne

På hvilket grunnlag elevens karaterer skal vurderes og hvordan de skal fremkomme på vitnemålet følger av kap. 3 i Forskriftene til Opplæringslova. Opplæringslovas forskrifter, § 3-20, sier at vitnemålet skal føres på grunnlag av karakterprotokollen for avgangskarakterer. Alle opplysninger som står i karakterrubrikkene og i merknadsrubrikken skal føres på vitnemålet.

Klausulering og tilgang

Vitnemålsprotokollen er regnet som personregister som i sin helhet er unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens § 5a, jfr, Forvaltningslovens § 13.  Klausulering er på 60 år og protokollene er allment tilgjengelig etter den tid.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Bergen Byarkiv kan ikke skrive ut et nytt vitnemål, men den enkelte elev kan få en vitnemålsutskrift fra vitnemålsprotokollen foretatt ved Byarkivet. En slik utskrift skrives på nøytralt papir, underskrives av arkivar og paraferes av saksbehandler, og skal innholde alle opplysninger som er anført i protokollen på samme måte som forskriften til opplæringsloven sier. Det skal komme klart fram at det dreier seg om en utskrift og ikke et vitnemål. Forøvrig gjelder Forvaltningslovens § 18, 3. avsnitt for opplysninger i egen sak.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig henvendelse eller personlig oppmøte. En vitnemålsutskrift er et originaldokument med samme gyldighet som vitnemålet. Utskriften sendes i rekommandert post eller hentes ved byarkivet ved forevisning av legitimasjon. Dersom man henvender seg på vegne av en annen person det foreligge skriftlig fullmakt fra vedkommende selv.

Problemer

For den som skal søke seg inn ved en skole er det viktig at en i tide undersøker om en har alle nødvendige dokumenter og vitnemål. Selv om vitnemålsutskrifter har høy behandlingsprioritet hos oss, kan vi dessverre ikke alltid etterkomme søkerens ønske om å få utskriften straks. Det er dessverre ventetid hos oss og det er mange som har viktige forespørsler. Et godt råd er derfor å være ute i god tid. Det er viktig for rask fremfinning at det er oppgitt riktig navn, navneskifte hvis det har funnet sted, fødselsdato, skole og år for skolegangen.

Opplysninger hos andre

 • Hordaland fylkesarkiv har vitnemålsprotokoller etter vidergående skoler etter 1972.
 • Statsarkivet i Bergen har bedømmelser fra Universitetet i Bergen, Høgskoler i Bergen og fra en del fylkeskommunale skoler.
 • Statsarkivet har i tillegg vitnemålsprotokoller fra noen realskoler i Bergen og omegnskommunene og for privatister i arkivet etter Bergen Katedralskole. Arkivreferanse er Statsarkivet i Bergen sitt arkiv VII.E og VII.F.

Lister og referanser

I artikkelen skole finner du oversikt over hvilke skolearkiver som er oppbevart ved Bergen Byarkiv.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

12 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *